Het landbouwgif imidacloprid moet zo snel mogelijk van onze akkers. Niet over tien jaar, of over 5 jaar maar nú, vinden Greenpeace en Natuur & Milieu. Het College dat daarover beslist, stuurt ons van het kastje naar de muur en dat maakt de situatie voor bestuivers zoals bijen onhoudbaar. Daarom stappen we vandaag nog naar de rechter.

Deze week gonst het in medialand: het nieuwe rapport van EASAC, de Europese koepel van wetenschapsacademies, concludeerde dat het effect van zogeheten neonicotinoïden (waar imidacloprid toe behoort) veel schadelijker is dan gedacht. Veel onmisbare bestuivers zoals wilde bijen, hommels, zweefvliegen en vlinders gaan eraan dood.

Weg van het veld

Voor milieu-en natuurorganisaties is dit niets nieuws. Al zijn we natuurlijk wel blij dat het weer het nieuws haalt. Al een aantal jaren voert onder andere Greenpeace campagne om deze schadelijke landbouwgiffen van de akkers te krijgen. Mede dankzij de druk van duizenden bezorgde burgers, sprak vorig jaar sprak een Kamermeerderheid zich al uit voor een verbod in een motie. Staatssecretaris Dijksma heeft die motie echter nog steeds niet uitgevoerd. Ook het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) blijft in gebreke: de behandeling van de bezwaren van Natuur & Milieu en Greenpeace tegen imidacloprid worden steeds uitgesteld. Onacceptabel, daarom stappen we naar de rechter.

Waarom al die moeite?

Wie ons een beetje volgt, weet dat de bestuivers het in Nederland zwaar hebben. Zonder deze insecten geen bestuiving van voedsel, wat de voedselproductie in de problemen brengt. Ook zijn veel insecten juist onmisbaar omdat ze plagen zoals luizen opeten, op natuurlijke wijze, zonder gif. Maar de bestrijdingsmiddelen die we op onze akkers en velden gebruiken, zijn dodelijk voor ze. En zelfs de plantjes en bloembollen in de tuincentra zijn met dat landbouwgif behandeld, zo blijkt uit ons onderzoek waar onder andere consumentenprogramma Radar aandacht aan besteedde.

De oplossing

Greenpeace wil giftige bestrijdingsmiddelen van het land en uit de schappen en gezonde, ecologische landbouw vooruit helpen. Gewassen die op een natuurlijke manier worden verbouwd, putten de aarde niet uit en brengen voldoende variatie op de akkers. Dat het anders kan, bewijzen wetenschappers, ondernemers en boeren al lang in de praktijk. De laatste door met de natuur samen- in plaats van tegen te werken, door bijvoorbeeld geen of veel minder gif te gebruiken, en door verschillende gewassen te telen.

Meer lezen?

Zo berichtten twee grote kranten gisteren over het onderzoek:

Neonicotinoïden, gif dat niet op maar ín het gewas zelf wordt gestopt, leken een wondermiddel voor de landbouw. Maar de schadelijke neveneffecten zijn nog groter dan gedacht, zeggen wetenschappers.

Posted by de Volkskrant on Thursday, April 9, 2015

De studie van Europese topwetenschappers naar effecten van neonicotinoïden (‘bijengif’) op grote groepen insecten, is…

Posted by Trouw on Thursday, April 9, 2015

 

 

Zorg voor duurzame landbouw

Gewassen die op een natuurlijke manier zijn verbouwd, zijn gezond voor mens en milieu. Daarom voert Greenpeace campagne voor duurzame landbouw. Daarin is geen plaats voor giftige bestrijdingsmiddelen en genetische manipulatie, want de nadelen en risico’s daarvan zijn te groot.

Onze oplossing? Die is simpel: behoud biodiversiteit, zorg voor duurzame landbouw, ga uit van het voorzorgprincipe en bewaak keuzevrijheid voor producenten én consumenten. Lees meer >>