De aanleg van een vissenparadijs in het natuurgebied de Klaverbank in de Noordzee is begonnen. Dit zijn de 6 dingen die je moet weten:

Update 29 mei 2015-

De aanleg van het vissenparadijs op de Klaverbank vordert gestaag. Pavel Klinckhamers, campagneleider oceanen vertelt vanaf de Arctic Sunrise meer over dit bijzondere gebied en wat wij met deze actie willen bereiken:

Ook willen we verder ingaan een aantal vragen die na alle aandacht voor onze actie vorige week zijn ontstaan. Over de ophef onder vissers over onze actie lees je meer onder vraag 2. Voor vragen over wat er nou precies aan de hand is in de Klaverbank, ga naar vraag 3.  

1. Wat is een vissenparadijs?

“Een steen doet leven. Dit vissenparadijs helpt de zeenatuur lokaal te herstellen na decennia van verwoesting door bodemsleepnetten” – campagneleider Tom Grijsen.

Vanaf de Arctic Sunrise leggen actievoerders vandaag een aantal grote zwerfkeien op de zeebodem, als protest tegen het gebrek aan daadkracht van de Nederlandse regering om de Noordzeenatuur te beschermen, maar vooral ook om het gebied een handje te helpen. De stenen komen van nature in het gebied voor en hebben ook een belangrijke praktische functie: op stenen, kiezels en grind leven veel planten en dieren. Met het toevoegen van zwerfkeien in dit toekomstig beschermd gebied, krijgt de natuur een steuntje in de rug. Zeg maar: natuurherstel onderwater, op kleine schaal.

2. Stenen: daar was toch iets mee? 

Dit is de tweede keer dat Greenpeace op de Klaverbank zwerfkeien neerlegt. In 2011 legden we al stenen poortwachters (zwerfkeien met daaraan houten zeepaarden) neer, om de Klaverbank te beschermen. Tot onvrede van de visserij en de toenmalige staatssecretaris. De Raad van State oordeelde echter later dat de actie van Greenpeace zowel veilig als legaal was.

Dit omdat er talloze vergelijkbare stenen van nature in dit gebied voorkomen, en wij de exacte coördinaten van de stenen hebben doorgegeven aan alle betrokken instanties en vissers. Dat hebben we voor deze actie uiteraard ook gedaan. Ze zijn op te vragen via NAVTEX, maar voor degenen die het niet willen uitzoeken maar wel heel benieuwd zijn- ze liggen op: 54º05.5 ‘ N, 003º15.6 ‘ E

Waar komt die ophef rondom veiligheid dan vandaan?

Ondanks de eerdere uitspraken over de veiligheid van de vergelijkbare actie in 2011, geven de vissers in de media aan dat de actie vissersschepen in gevaar brengt. Dat is jammer want deze onterechte ophef leidt af van de échte misstand: Het feit dat na 15 jaar overleg en plannenmakerij, de Nederlandse regering en Tweede Kamer er niet in slagen om de Noordzee daadwerkelijk te beschermen. Slechts 0,25% van de Nederlandse Noordzee is afgesloten voor alle vormen van visserij.

 


Overzichtsschets: te beschermen gebied klaverbank – update: 4 juni 2015

 

 

 

Hoe zit het met die aanklachten?

Een aantal vissers hebben aangegeven aangifte te hebben gedaan tegen Greenpeace voor o.a. het in gevaar brengen van vissersschepen en het aanbrengen schade aan de natuur. Zoals gezegd, is dit zeer opmerkelijk gezien de eerdere uitspraken en een verleden van bodemvernietigende sleepnetvisserij. Per 29 mei hebben we een concept dagvaarding ontvangen. Deze gaan we de komende dagen samen met onze advocaat goed bekijken. Vervolgens is het aan de rechter om in deze zaak een oordeel te vellen. Greenpeace ziet een rechtsgang met vertrouwen tegemoet.

3. Alwéér de Klaverbank? Wat hebben jullie daarmee?

De Klaverbank is een bijzonder gebied met een onderwaternatuur die nergens anders in de Nederlandse wateren te vinden is. Onlangs hebben we duikers & wetenschappers meegenomen op een unieke onderwater onderzoeksmissie in dit gebied. Met prachtige beelden tot resultaat. Bovendien is de Klaverbank is één van de Natura2000-gebieden in de Noordzee die de overheid zou moeten beschermen.

Bovendien is de Klaverbank één van de Natura2000-gebieden in de Noordzee die de overheid zou moeten beschermen. En dat doet zij tot op vandaag nog niet. Na onze actie in 2011 beloofde staatssecretaris Henk Bleker dat hier het eerste zeereservaat van Nederland zou komen te liggen. Maar dat plan ligt nu al vier jaar op de plank, en is ook nog eens zo afgezwakt dat de natuur er weinig mee opschiet.  Zo beschermt het plan slechts de helft van de Klaverbank en dan ook nog alleen het deel waar toch al niet wordt gevist. Bovendien mag in het gebied dat beschermd wordt dan wel geen bodemroerende visserij voorkomen (lees: sleepnetten), maar alle andere vormen van visserij en ander menselijk gebruik mogen nog wel.

4. Laat de politiek het écht afweten? 

Na onze actie van 2011 beloofde Henk Bleker, destijds staatssecretaris, dat er snel échte zeereservaten zouden komen in de Noordzee, te beginnen met de Klaverbank. Maar het plan om de Klaverbank te beschermen ligt er nu al vier jaar en is nog steeds niet ingevoerd. Bovendien beschermt dit papieren plan slechts de helft van de Klaverbank en dan ook nog alleen het deel waar toch al niet wordt gevist. De natuur schiet er niets mee op.  De politiek laat het dus flink afweten, en dat terwijl ons land internationaal verplicht is om de biodiversiteit in de Noordzee te herstellen, en driekwart van de Nederlanders – hun kiezers- vóór het instellen van zeereservaten is.

5. Waarom komen jullie nú in actie?

Dit jaar staat het lot van twee nieuwe natuurgebieden op het spel. Den Haag gaat bepalen in hoeverre het Friese Front en de Centrale Oestergronden bescherming krijgen. Wij kunnen geen beschermde gebieden instellen waar al het leven volledig met rust gelaten wordt. Dat kan alleen de overheid.  Daarom roepen wij Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken, én de Tweede Kamer op om stevige maatregelen te nemen om deze gebieden te beschermen.

6. Wat kan ik doen om de Noordzee te helpen?

Spreek je ook uit voor zeereservaten, teken nu het manifest der Zeven Zeeën.

vissen

Geef oceanen ruimte om te herstellen

Oceanen zijn de bron van ons bestaan. Het leven in de oceanen is van een ongekende schoonheid. Maar deze schoonheid wordt door onder andere overbevissing ernstig bedreigd.

Daarom pleiten Greenpeace en wetenschappers ervoor om 40 procent van alle oceanen tot zeereservaat uit te roepen en daarbuiten uitsluitend duurzaam te vissen. Want iedereen – strandbezoeker, watersporter en visser – heeft baat bij gezonde sterke oceanen. Lees meer >>