Glyfosaat is waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen. Toch stelde de Europese Commissie aan de lidstaten voor dat glyfosaat best nog eens 15 jaar in Europa gebruikt mag worden. Hoe zit dat?

Of chemische stoffen in pesticiden in Europa gebruikt mogen blijven worden, wordt elke 10 tot 15 jaar door de Europese Commissie opnieuw onderzocht. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en het advies van voedselveiligheidsagentschap EFSA wordt bepaald of ze gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Voor glyfosaat, de gifstof in het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup van Monsanto, is dat moment nu aangebroken.

‘Waarschijnlijk kankerverwekkend’

Tot grote verontwaardiging van wetenschappers en politici werd door EFSA’s de conclusie van het gezaghebbende kankeronderzoeksinstituut IARC aan de kant geschoven. Die categoriseerde glyfosaat als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen’. Ondanks deze conclusie, stelde de Europese Commissie voor dat het gif nog eens vijftien jaar mag worden gebruikt.

Staatssecretaris Van Dam pleit tegen

Negentig onafhankelijke wetenschappers riepen de Commissie in een brief op om de risicoanalyse nog eens over te doen. Dit keer op een transparante en onafhankelijke manier. Ook onze Tweede Kamer vroeg aan staatssecretaris Van Dam van Landbouw om tegen het voorstel te stemmen. Samen met Frankrijk, Italië en Zweden is Nederland negatief over glyfosaat.

De macht van Monsanto

Achter gesloten deuren overlegden de ambtenaren van de lidstaten afgelopen week over het voorstel om glyfosaat nóg eens vijftien jaar toe te staan. Voor Greenpeace volgt campagneleider Herman van Bekkem het proces op de voet: ‘Het goede nieuws is dat het besluit verder vooruit is geschoven. De druk van de gifproducenten mag er niet toe leiden dat er nu een nieuw voorstel voor verlenging van de toelating op tafel komt, maar dat de Commissie het advies van de experts opvolgt en nog eens grondig naar de risico’s van glyfosaat kijkt. De ECHA – het EU-chemicaliën agenschap – is nog druk bezig met een risico analyse. Nú toelaten zou de omgekeerde wereld zijn.’

Meer weten

Dit is glyfosaat
Dit is Monsanto

 

Zorg voor duurzame landbouw

Gewassen die op een natuurlijke manier zijn verbouwd, zijn gezond voor mens en milieu. Daarom voert Greenpeace campagne voor duurzame landbouw. Daarin is geen plaats voor giftige bestrijdingsmiddelen en genetische manipulatie, want de nadelen en risico’s daarvan zijn te groot.

Onze oplossing? Die is simpel: behoud biodiversiteit, zorg voor duurzame landbouw, ga uit van het voorzorgprincipe en bewaak keuzevrijheid voor producenten én consumenten. Lees meer >>