Op woensdag 29 juni bereikte de soap over de hertoelating van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat een dubieuze mijlpaal. Bij gebrek aan een democratische meerderheid duwt de Europese Commissie gewoon haar zin door: glyfosaat is nu voor nóg 18 maanden toegelaten.

Al lange tijd wordt tussen de Europese lidstaten geruzied over de hertoelating van het gif Roundup.   Steeds meer landen zijn kritisch over het voorstel van de Europese Commissie die het middel in eerste instantie opnieuw een Europese vergunning wilde geven voor maar liefst 15 jaar. Tóch heeft de Europese Commissie het licht voorlopig op groen gezet, in afwachting van de analyse van het ECHA – het EU-agentschap over chemische stoffennaar de gezondheids- en milieugevolgen van glyfosaat.


 

Meest gebruikte bestrijdingsmiddel

Glyfosaat is het meest gebruikte bestrijdingsmiddel ter wereld, uit door Greenpeace gepubliceerde verkoopcijfers van de bestrijdingsmiddelenindustrie blijkt dat er alleen in Nederland in 2013 al meer dan 600.000 kilo verkocht is. Glyfosaat is al jaren de meest problematische stof voor de winning van gezond drinkwater in Nederland. Wetenschappers wijzen op gevaren voor dieren, zoals kikkers, padden, bodemdiertjes als wormen en vissen. Experts van de WHO classificeerden de stof in 2015 als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen’. Andere onderzoekers concluderen dat de stof hormoonverstorend kan werken. Voor Greenpeace reden genoeg om te pleiten voor een verbod op glyfosaat.

Weg ermee!

Nu de Europese Commissie de Glyfosaat tóch weer langer toelaat, roept Greenpeace de Nederlandse regering op om de toepassingen van glyfosaat met het hoogste risico voor menselijke blootstelling met voorrang te verbieden. Het spuiten op stoepen en speelplaatsen door professionals is in Nederland gelukkig al verboden. Nu moet het zo snel mogelijk uit de schappen van bouwmarkten, tuincentra en online winkels.

Bio is de oplossing

Het verbod op het ene middel moet natuurlijk niet leiden tot een toename van het gebruik van een ander middel. Moderne biologische en ecologische boeren laten zien dat glyfosaat- en gifvrije landbouw kan. Mechanische onkruidbestrijding met hightech-oplossingen zoals gps-gestuurde schoffelmachines of door slimme combinaties van gewassen, maken chemie overbodig. Greenpeace vindt dat overheden en bedrijven zich moeten inzetten om deze technieken verder te ontwikkelen en uit te rollen. Boeren kunnen alleen deze verandering inzetten als ze een betere eerlijke prijs krijgen voor een duurzamer product. Wil je daarbij helpen? Koop dan zoveel mogelijk biologische producten uit de regio. Spreek je tuincentrum erop aan als ze nog steeds glyfosaat verkopen.