20 jaar deceptie

Gepaard met torenhoge beloftes werden twintig jaar geleden de eerste genetisch gemanipuleerde gewassen in de Verenigde Staten geplant. Twee decennia later maken wij de balans op: de beloftes groeien nog altijd, maar de gewassen zelf maken niets waar.

Tegenvallende oogsten, almaar meer bestrijdingsmiddelen op de akkers en boeren die steeds verder verstrikt raken in de gentech-industrie. Dat is de trieste conclusie van ons nieuwe rapport ’Twenty years of failure’ waarin de ervaringen van twintig jaar gentech-gewassen zijn onderzocht. We konden ze samenvatten in zeven mythes en onthulden de waarheid achter de prachtige beloftes van bedrijven zoals Monsanto.

Download het rapport

 

Broodje aap

Deze gentech-gigant beweert bijvoorbeeld steevast dat er minder pesticides worden gebruikt dankzij genetisch gemanipuleerde gewassen. Het omgekeerde blijkt: doordat onkruid en insecten gifbestendig worden, moeten boeren juist meer gaan spuiten. Ook de claim dat gentechgewassen nodig zijn om de landbouw aan te passen aan klimaatverandering blijkt een broodje aap. Er bestaan nauwelijks droogtebestendige gentechgewassen, en de resultaten zijn ronduit teleurstellend: gentech helpt niet maar verstandig bodembeheer, (bio)diversiteit op de akkers en slimme veredeling van de zaken werken in de praktijk wél in de strijd tegen droogte.

Houd Nederland gentech-vrij

In Nederland is er nog geen plaats voor gentechlandbouw, maar onze regering denkt wel na over nieuw beleid waardoor het in de toekomst wél is toegestaan. Gentechvrije landbouw is beter voor de mens, natuur en voor de boer. Daarom maken wij ons sterk voor een gentechvrije wereld. Herman van Bekkem, campagneleider duurzame landbouw en gentech zegt: ‘De ervaringen van de eerste twintig jaar gentechlandbouw laten zien dat wij in Nederland geen gentech moeten verwelkomen. Ons milieu is al erg vervuild door bestrijdingsmiddelen, dat zal dan alleen erger worden.’ Slim samenwerken met de natuur in plaats van chemie en gentech gebruiken, is daarom van Bekkems devies. ‘Daar worden boeren, natuur en consumenten wijzer van.’

Zorg voor duurzame landbouw

Gewassen die op een natuurlijke manier zijn verbouwd, zijn gezond voor mens en milieu. Daarom voert Greenpeace campagne voor duurzame landbouw. Daarin is geen plaats voor giftige bestrijdingsmiddelen en genetische manipulatie, want de nadelen en risico’s daarvan zijn te groot.

Onze oplossing? Die is simpel: behoud biodiversiteit, zorg voor duurzame landbouw, ga uit van het voorzorgprincipe en bewaak keuzevrijheid voor producenten én consumenten. Lees meer >>