‘Dijksma: red de Noordzee!’ Met 54.780 kiezelsteentjes staat deze oproep gegrift voor het ministerie van Economische Zaken in Den Haag. Ze vertegenwoordigen het aantal mensen dat nu al ons manifest voor bescherming van de bedreigde zeeën heeft getekend. Bezorger van deze boodschap is niemand minder dan Patrick Martens; gisteren verkozen tot ‘beste actievoerder…’ in de spelshow ‘De Zeven Zeeën’ en vandaag al in actie voor de bedreigde Noordzee.

 

 

 ‘Haaien en roggen zijn zeldzaam geworden. De vleet is weg, de platte oesters zijn verdwenen. Een eeuw geleden lagen er nog 20.0000 km²oesterbanken, nu niets meer. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is in diezelfde periode 60 procent van de biodiversiteit uit de Noordzee verdwenen.’ Wie Tom Grijsen, campagneleider Oceanen, over de Noordzee hoort, verwacht een moedeloos mens, maar het tegendeel is waar. ‘Het is nog niet te laat om de Noordzee in haar oude glorie te laten herstellen’, zegt Tom. ‘Als we de politiek maar zover krijgen.’ Gelukkig zijn er nu al 54.780 mensen die er precies zo over denken én ervoor in actie komen.

Waar wachten we op?

En er zijn er nóg veel meer, vertelt Tom: ‘Uit onderzoek van GfK bleek onlangs opnieuw dat bijna alle Nederlanders vinden dat de Noordzee moet worden beschermd. 70 Procent wil zelfs zeereservaten waar op geen enkele manier mag worden gevist en ook geen zand of grind mag worden gewonnen. De cijfers waren zes jaar geleden hetzelfde. Waar wacht de staatssecretaris op?’ Een terechte vraag. Want er al twintig jaar gepraat over het beschermen van gebieden op zee, waarbij maatregelen steeds worden uitgesteld en afgezwakt.

Stop het verlies van biodiversiteit

Alle natuurgebieden in de Nederlandse Noordzee vormen samen nog geen 20 procent van het zeegebied. Slechts 0,25 procent is beschermd tegen alle vormen van visserij. Dit jaar moeten knopen worden doorgehakt over de bescherming van de natuurgebieden Friese Front en Centrale Oestergronden. Een mooie kans voor de regering werkelijk iets doen om het verlies aan biodiversiteit in onze Noordzee te stoppen – iets waartoe ze volgens internationale afspraken overigens ook verplicht is.

Steun onze missie

Des te meer mensen onze oproep steunen, des te groter de druk op Dijksma om écht in actie te komen. Teken daarom nu, dan zorgen wij ervoor dat ook jouw steentje meeweegt.

vissen

Geef oceanen ruimte om te herstellen

Oceanen zijn de bron van ons bestaan. Het leven in de oceanen is van een ongekende schoonheid. Maar deze schoonheid wordt door onder andere overbevissing ernstig bedreigd.

Daarom pleiten Greenpeace en wetenschappers ervoor om 40 procent van alle oceanen tot zeereservaat uit te roepen en daarbuiten uitsluitend duurzaam te vissen. Want iedereen – strandbezoeker, watersporter en visser – heeft baat bij gezonde sterke oceanen. Lees meer >>