Doe mee

Afgelopen jaar (aug 2018 t/m juli 2019) is een gebied groter dan de provincies Drenthe, Groningen én Overijssel aan bos verdwenen in de Amazone. Sinds 2008 is de ontbossing niet zo groot geweest.

Dit is het gevolg van de anti-milieu agenda die de Braziliaanse president Jair Bolsonaro sinds zijn presidentiële campagne verkondigt.

“De regering Bolsonaro vernielt vrijwel al het werk dat de afgelopen decennia is verricht om de bossen te beschermen.”
Sigrid Deters, Campagneleider

De ontbossing gaat maar door

De ontbossing van de Amazone bereikte tussen augustus 2018 en juli 2019 een omvang van maar liefst 9,762 km². Dat blijkt uit nieuwe satellietgegevens van het Braziliaanse ruimte onderzoekstinsituut (INPE). Dat is 30 procent hoger ten opzichte van 2018, en is daarmee het hoogste percentage sinds 2008.

De vernietiging van de Amazone neemt alleen maar toe. Want de hevige bosbranden en de daarmee gepaarde ontbossing in de maanden augustus en september zijn in deze cijfers nog niet meegenomen.

Inheemse leiders vragen Europa om actie

Onlangs waren acht inheemse leiders uit Brazilië in Nederland om politici en het bedrijfsleven te vragen om in actie te komen tegen mensenrechtenschendingen en ontbossing in hun land. Aan het eind van hun bezoek kwam het wrange bericht dat Amazonebeschermer Paulo Paulino Guajajara, de neef van één van de leiders, was neergeschoten op zijn eigen land.

Voor de structurele bescherming van de Amazone is de inheemse bevolking van essentieel belang. Daarnaast is het belangrijk dat er in Europa een Bossenwet komt, die bedrijven verplicht om geen producten te verkopen waarvoor is ontbost.