Petities zijn zo waardevol! Samen met het Wereld Natuur Fonds overhandigden we maar liefst 80.594 handtekeningen voor een bossenwet aan minister Schouten. Zo weet de minister dat wij een wet willen die bedrijven verplicht om geen producten meer te verkopen waarvoor elders in de wereld bossen worden verwoest. 

Minister Schouten krijgt het hart met 80.594 handtekeningen van bezorgde burgers van WWF en Greenpeace directeuren Marieke Harteveld, directeur natuurbescherming WWF (midden) en Anna Schoemakers, directeur Greenpeace (rechts).
Fotografie: Marten van Dijl / Greenpeace

Waarom een wet?

Bossen en natuur zijn zo belangrijk om de klimaat- en biodiversiteitscrisis te stoppen. Maar keer op keer blijkt dat vrijwillige afspraken met bedrijven onvoldoende zijn om te kappen met kappen. Ontbossing gaat gewoon door. Zo blijkt Unilever – ondanks alle beloftes – betrokken te zijn bij de huidige bosbranden in Indonesië. 

Wij willen geen producten meer waarvoor bossen verdwijnen! Daarom moet er een wet komen die bedrijven verplicht om alleen nog producten te verkopen die niet leiden tot ontbossing en mensenrechtenschendingen. 

Europees plan tegen ontbossing

Deze zomer werd het Europese actieplan tegen wereldwijde ontbossing gepresenteerd. Daarin staat dat ontbossing een zeer urgent probleem is en dat Europa beter haar best moet doen. Maar wetgeving was niet expliciet als maatregel opgenomen. Daarom besloten we in actie te komen. Want hoe meer mensen zich uitspreken voor een wet, hoe groter de kans dat ‘ie er ook daadwerkelijk komt. 

Alle lidstaten, dus ook Nederland, moeten zich officieel gaan uitspreken over dit plan. Daarom werken we samen met andere organisaties

Nederland moedigt regelgeving aan

Er is al succes geboekt! Verschillende politieke partijen hebben zich inmiddels uitgesproken vóór een bossenwet. Ook de eerste reactie van het Nederlandse kabinet is hoopgevend; daarin staat dat zij effectieve maatregelen zoals regelgeving “aanmoedigt om te overwegen”

Maar minister Schouten – die vanuit Nederland verantwoordelijk is voor het bossenbeleid, kan nog wel een zetje in de goede richting gebruiken. Daarvoor is deze petitie zo waardevol. 

Doorgaan met actievoeren

Met deze handtekeningen voor een bossenwet weet minister Schouten dat wij massaal van haar verwachten dat ze zich voor die Europese bossenwet blijft inzetten op een krachtige manier. Dus geen vaag taalgebruik, maar keihard gaan voor een bossenwet. Die is immers van levensbelang, voor ons allemaal! 

En wij? Wij gaan door met actievoeren. We volgen de Nederlandse en Europese politiek, totdat de bossenwet een feit is en we eindelijk met een gerust hart boodschappen kunnen doen, zonder dat daar ontbossing aan kleeft. We houden je op de hoogte!