Het is een jaarlijks terugkerend ritueel: het verdelen van de visquota. De visserijministers in Europa stellen vast wie er hoeveel mag vangen. Wetenschappers die inzicht hebben in de huidige visbestanden, geven voorafgaand aan het overleg advies hoeveel visvangst verantwoord is. En in sommige gevallen luisteren de ministers hiernaar, maar helaas werden ook dit jaar, de wetenschappelijke adviezen maar al te vaak genegeerd. Het resultaat: op sommige vissoorten gaan we kleine stapjes vooruit, maar het einde aan overbevissing is nog lang niet in zicht.

En dat terwijl de Europese ambitie groot is. In het nieuwe Gemeenschappelijke Visserijbeleid hebben de visserijministers afgesproken dat overbevissing – meer vissen dan verantwoord is voor het in stand houden van de soort – dit jaar al beëindigd moest worden. Alleen bij hoge uitzondering zou uitstel tot 2020 mogelijk zijn. Dat gaan we met dit nieuwste besluit voor komend jaar niet halen. En ook voor 2020 wordt de uitdaging steeds groter. Ondanks dat er de afgelopen jaren wel wat vooruitgang is geboekt, zijn nog altijd meer dan 40 procent van Atlantische en Noordzee-visbestanden overbevist.

Goede start voor Nederlandse staatssecretaris

In Nederland hebben we sinds kort een nieuwe staatssecreatis van Economische Zaken en Visserij: Martijn van Dam. Niet zo lang geleden sprak hij in de Tweede Kamer de mooie ambitie uit om de wetenschappelijke vangstadviezen zo veel mogelijk te volgen. Ook heeft hij, in tegenstelling tot veel van zijn collega-visserijministers, tijdens de onderhandelingen over de visquota, de tijd genomen om ook te luisteren naar de aanwezige NGO-vertegenwoordigers. Een veelbelovende start dus.

Maar het resultaat valt nog tegen. Zo heeft Europa, met instemming van Nederland, gewoon toestemming gegeven om meer Noordzeetong te vangen. Zelfs tot 10 procent boven het wetenschappelijke advies. Dat is niet alleen slecht voor de gezondheid van de zeeën, maar ook voor de vissers. Uit berekeningen van de ‘Scientific Technical Economical Committee on Fisheries’ blijkt dat zo’n tijdelijke verhoging leidt tot slechtere visvangsten in de jaren daarna.


Een net vol zeebaars wordt aan boord gehesen

Nieuwe koers voor de zeebaars?

Dat het ook anders kan bewijzen de maatregelen die de ministers voorstellen voor de zwaar overbeviste zeebaars. Juist de vissers die wel verantwoord en duurzaam proberen te vissen worden hierbij ontzien. Zo pakt Europa het probleem van overbevissing op deze bedreigde vissoort aan én helpen ze de duurzame vissers vooruit. Het is eerste stapje in de goede richting om de zwaar bedreigde zeebaars te herstellen. Maar het laat vooral zien dat er maatregelen mogelijk zijn die goed zijn voor de vis en de vissers, als de Europese visserijministers het maar echt willen.

Kom ook in actie voor gezonde zeeën

Wil jij, net als Greenpeace, dat de visserijministers luisteren naar wetenschappelijke adviezen en echte beschermingsmaatregelen invoeren? Teken dan het manifest der zeven zeeën of kijk hier wat je nog meer kunt doen voor een levende Noordzee.

vissen

Geef oceanen ruimte om te herstellen

Oceanen zijn de bron van ons bestaan. Het leven in de oceanen is van een ongekende schoonheid. Maar deze schoonheid wordt door onder andere overbevissing ernstig bedreigd.

Daarom pleiten Greenpeace en wetenschappers ervoor om 40 procent van alle oceanen tot zeereservaat uit te roepen en daarbuiten uitsluitend duurzaam te vissen. Want iedereen – strandbezoeker, watersporter en visser – heeft baat bij gezonde sterke oceanen. Lees meer >>