Rechter oordeelt: keien-actie van Greenpeace is ongevaarlijk

VisNed, vertegenwoordiger van de Nederlandse vissers, haalt bakzeil in zijn kort geding tegen Greenpeace: de rechter bepaalde vandaag dat de tien keien die we in mei op de Klaverbank legden, geen gevaar opleveren voor de vissers. De eis dat Greenpeace dit soort acties in de toekomst niet meer mag doen, is daarmee ook van tafel geveegd.

‘Deze rechtszaak was weer een typisch voorbeeld van de aandacht afleiden van het werkelijke probleem’, zegt Pavel Klinckhamers, campagneleider oceanen. ‘Gelukkig is dat niet gelukt en kunnen we verder met ons werk voor de Noordzee. In een lang mensenleven is er 60 % van de biodiversiteit verdwenen! In Den Haag praten ze daar al 20 jaar over, met als enige resultaat dat pas 0,25 % van onze zee volledig beschermd is.’

Pavel: ‘Steeds als we dat probleem publiekelijk aankaarten, wordt er een hoop ophef gecreëerd door diezelfde politici en de vissers. Zoals nu met het kort geding. Leuk geprobeerd, maar Greenpeace is en blijft een milieuorganisatie. Het is onze taak om actie te voeren als de natuur geweld wordt aangedaan, zoals in de Noordzee.’

Vanwaar de deining?

In mei plaatsten wij met ons schip de Arctic Sunrise 10 zwerfkeien op de Klaverbank. De Klaverbank is een uniek natuurgebied in de Nederlandse Noordzee waarvoor al jaren ambitieloze beschermingsplannen op de plank liggen te verstoffen. Uit protest tegen het gebrek aan daadkracht, en om de natuur op kleine schaal te helpen herstellen, kwamen we in actie zoals we dat altijd doen: opvallend, vreedzaam en zonder gevaarlijke gevolgen.


Duiker onderzoekt flora en fauna rondom de stenen die Greenpeace in 2011 op de Klaverbank heeft gelegd. ©Greenpeace/Cees Kassenberg.

 

Steen en been klagen

‘Op de Klaverbank liggen al sinds de laatste ijstijd honderden stenen van vergelijkbare grootte’, vertelt Pavel. ‘De klacht dat Greenpeace vissers belemmert en zelfs schade toebrengt is dus klinkklare onzin. Vissersschepen die op een steen stuiten, tillen gewoon hun netten op en varen verder, of ze gaan eromheen.’ Ook met de klacht over gemiste inkomsten maakt Pavel korte metten: ‘Hoe kan een “vissenparadijs” van 1.600 m² in een gebied van 1.148.000.000 m², gelijk aan ongeveer 172.200 voetbalvelden, nou leiden tot inkomstenderving? Volslagen onzin en dat vond de rechter klaarblijkelijk ook!’

En nu?

Inmiddels wordt onze oproep voor zeereservaten al door 85.000 mensen gesteund. En dankzij onze acties staat de noodzaak om de Noordzee te beschermen weer op ieders agenda. Samen met onze supporters blijven we net zolang volhouden tot men in Den Haag daadkracht toont en onze zee echt gaat beschermen. Te beginnen met het Friese Front en de Centrale Oestergronden. Wil jij ook de Noordzee beschermen? Ga naar jouw 1m2 zee en kom in actie. Alvast bedankt!

Lees ook het opiniestuk van Pavel Klinckhamers dat vandaag in de Volkskrant verscheen.