Betrapt worden op illegaal vissen in Europese wateren. Je zou denken dat daar flinke gevolgen aan zitten. Maar het Nederlandse vissersschip Frank Bonefaas, dat vorig jaar werd betrapt op het illegaal vissen naar makreel bij Engeland, kreeg een boete opgelegd die slechts een fractie is van de opbrengst van de vangst. Conclusie: regels overtreden om de zeeën leegvissen loont. En daar moet verandering in komen.

In maart 2014 werd de Frank Bonefaas geënterd door de Britse Marine. In het ruim van het Scheveningse vissersschip werd meer dan 632.000 kilo makreel aangetroffen. Die vis was in de weken daarvoor illegaal gevangen in een beschermd gebied ten zuidwesten van Engeland. De rechtbank van Cornwall legde de schipper een boete op van ruim 140.000 euro (102,000 pond). Maar wat bleek deze week? De illegale vangst is niet in beslag genomen. Met een marktwaarde van zo’n 614.000 euro blijkt de wet overtreden dus, zelfs als je wordt betrapt en bestraft, een prima business.

Nederlandse rederijen vaker in de fout

Het is de vijfde keer in een paar jaar tijd dat schepen van de Pelagic Freezer-trawler Association, het rederijenverband waar ook de Frank Bonefaas onder valt, verdacht worden van illegale vispraktijken.

De Europese unie heeft een strafpuntenstelsel om rederijen die keer op keer in de fout gaan te strenger te straffen. Hiermee kunnen de reders met meerder overtredingen op den duur worden geschorst of zelf hun vergunning verliezen. Het is nog onduidelijk wat deze nieuwste overtreding voor consequenties voor de PFA-rederijen gaat hebben. Greenpeace zal Staatssecretaris Dijksma vragen om hier inzage in te geven.

Te veel boten, te weinig vis

Illegale praktijken moeten bestraft worden, maar om overbevissing tegen te gaan en de zeëen te beschermen is meer nodig. In Europa zijn er simpelweg te veel vissersschepen voor te weinig vis. Er moet dus geschrapt worden in het aantal schepen die in onze wateren mogen vissen. Wat ons betreft nemen we de grootste en schadelijkste industriële vissersschepen en de schepen die zich niet aan de regels houden als eerste uit de vaart. Zo krijgen duurzame vissers met de minste impact op de natuur meer ruimte.