Er blijkt een verband tussen het gebruik van bestrijdingsmiddelen, blootstelling hieraan én verschillende soorten ziekten te bestaan. De gezondheid van vooral boeren, tuinders en mensen die in de buurt wonen van intensief bespoten landbouwgrond staat op het spel. Dat is de conclusie van het vandaag gepubliceerde rapport ‘Pesticides and our health – a growing concern.’ Als we een gezonde toekomst willen, is een ommezwaai naar duurzame ecologische landbouw noodzakelijk.

Herman van Bekkem, Campagneleider voor duurzame landbouw en voedsel:
‘Het is om je diep te schamen dat diegenen die ons voedsel produceren het meest te lijden hebben onder het enorme gebruik van bestrijdingsmiddelen op onze akkers.’ Boeren, boerenfamilies en mensen die in regio’s wonen met veel intensieve industriële landbouw zijn namelijk de meest kwetsbare groepen als het gaat over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen.

Onderzochte middelen zijn toegestaan in Europa

Het rapport Pesticides and our health – A growing concern is een studie van bestaande onafhankelijke wetenschappelijke literatuur. Het toont het verband aan tussen blootstelling aan specifieke middelen en verschillende soorten kanker, neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson en Alzheimer, chronische ziekten als astma, verstoring van het immuunsysteem en de hormoonhuishouding en ziekten bij pasgeboren kinderen. Het gaat nota bene om middelen die op dit moment ook zijn toegelaten voor gebruik in de Europese landbouw, zoals synthethische pyretroiden en organofosfaten. Dit kan en moet anders!

woensdag 13 mei 2015

© Greenpeace

Greenpeace roept daarom de Europese Commissie en andere beleidsmakers op om het gebruik van deze chemisch synthetische middelen in de landbouw te verbieden. Een verbod voorkomt in elk geval dat de ene ziekmakende gifstof wordt vervangen door een ander zorgwekkend bestrijdingsmiddel. Het is beter boeren te stimuleren gifvrij te produceren.

Oplossing: transitie naar ecologische landbouw

Herman van Bekkem benadrukt de oplossing:
‘Boeren en hun families dragen de giftige last van ons falende industriële landbouwsysteem. Het rapport laat duidelijk zien dat middelen nooit gezien kunnen worden als ‘veilig’. De grote vraag is waarom er maar zo weinig aandacht is voor de gezondheidsgevolgen bij boeren en tuinders, terwijl de onderzoeken in binnen- en buitenland schadelijke gezondheidsgevolgen laten zien. Uiteindelijk moeten we de landbouw onafhankelijk maken van het grote gebruik van middelen. Dat is in het belang van boer, consument én milieu.’ 
Want het is mogelijk. Overstappen op duurzame landbouw is de enige manier om de bevolking gezond en veilig te voeden terwijl de ecosystemen waarin we leven worden beschermd.

Lees hier het rapport en/of de Nederlandse samenvatting.

Zorg voor duurzame landbouw

Gewassen die op een natuurlijke manier zijn verbouwd, zijn gezond voor mens en milieu. Daarom voert Greenpeace campagne voor duurzame landbouw. Daarin is geen plaats voor giftige bestrijdingsmiddelen en genetische manipulatie, want de nadelen en risico’s daarvan zijn te groot.

Onze oplossing? Die is simpel: behoud biodiversiteit, zorg voor duurzame landbouw, ga uit van het voorzorgprincipe en bewaak keuzevrijheid voor producenten én consumenten. Lees meer >>