#Amazone

Red het Amazonewoud en steun de beschermers van het regenwoud

Doe mee

De Braziliaanse inheemse bevolking Guajajajara is voor de tweede keer in zeer korte tijd getroffen door schiet aanvallen met dodelijke afloop. Op zaterdag 7 december 2019 zijn twee leiders Firmino Guajajajara en Raimundo Guajajara neergeschoten. Twee anderen raakten gewond. 

Een maand geleden ook een stamlid vermoord

Deze nieuwe episode van geweld tegen inheemse volken vond plaats in het noordoosten van Brazilië, niet ver van de plaats waar op 1 november 2019  het prominente stamlid Paulo Paulino Guajajajara werd gedood door illegale houthakkers op zijn eigen grondgebied.

Regering wakkert haat tegen inheemse volken aan

Firmino en Raimundo zijn de laatste slachtoffers van een Braziliaanse staat die weigert te voldoen aan zijn grondwettelijke plicht om de inheemse bevolking en gebieden te beschermen. Inheemse stammen worden geconfronteerd met toenemend geweld sinds het presidentschap van Bolsonaro begin dit jaar. Zijn regering bagatelliseert geweld en wakkert haat tegen minderheden en inheemse groepen aan. Met een verwoestend effect op het leven van deze bosbeschermers. Om dit aan te kaarten bij bedrijven en politiek, bezochten eind oktober dit jaar acht inheemse leiders Nederland en andere Europese landen.

“Het klimaat van spanning, onveiligheid en vervolging van de inheemse bevolking in Brazilië neemt alleen maar toe.” – Sonia Guajajajara

Onmiddellijke actie van regering Bolsonaro noodzakelijk

Wij veroordelen alle geweld dat het gevolg is van het onvermogen van de Braziliaanse regering om zijn plicht te vervullen om de inheemse gebieden en volken te beschermen. We eisen dat de Braziliaanse regering onmiddellijk actie onderneemt om verder geweld en dood in de regio te voorkomen. Wij leven mee met de dappere Guajajara en met alle andere inheemse groepen, de beste bosbeschermers van Brazilië, die dagelijks moeten vechten voor hun bestaansrecht.