In meer dan de helft van de zeeën en oceanen ter wereld is de zeenatuur vogelvrij. Dat kan niet langer vinden de meeste landen. Tijd voor serieuze gesprekken en echte regels.

Eerste VN-gesprekken voor de bescherming van de ‘high seas’

In New York zijn op dit moment landen uit de hele wereld bij elkaar voor een historische bijeenkomst van de Verenigde Naties. Samen willen ze een verdrag opstellen dat het mogelijk maakt om gebieden op volle zee, de high seas, te beschermen. Iets waar Greenpeace al jaren voor strijdt.

De volle zee anno nu kun je vergelijken met het Wilde Westen van Amerika uit de 19e eeuw. Er zijn geen regels ingesteld om de natuur te beschermen. Er kan naar hartelust worden geboord, gevist of zeemijnbouw gepleegd. Tot nu toe was niemand in staat deze gebieden tegen menselijke activiteiten te beschermen, omdat er geen wet is die dat mogelijk maakt.

Wetenschap: 30-50 procent beschermen. De praktijk nu: 1 procent.

Grootschalige wetenschappelijke studies geven aan dat 30 tot 50 procent van de wereldwijde zeeën en oceanen zeereservaat moet worden, om de bedreigde zeenatuur te laten herstellen en groeien. Wereldwijd wordt echter nog maar 1 procent van de natuur in de zeeën en oceanen met rust gelaten. Een oceanenverdrag van de Verenigde Naties dat de zeeën en oceanen gaat beschermen is dus hard nodig. Want het gaat niet goed met het zeeleven:

  • Wereldwijde overbevissing zorgt ervoor dat sommige vissoorten in aantallen teruglopen en zelfs dreigen te verdwijnen. Een kwart van de haaien en roggen wordt hierdoor ook bedreigd.
  • Het zeeleven krijgt het steeds moeilijker door vervuiling en de opwarming van het zeewater door klimaatverandering

Nederland is vóór een goed verdrag

De Nederlandse regering is een groot voorstander van het verdrag en heeft een delegatie naar New York gestuurd. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken is verantwoordelijk voor dit dossier. Greenpeace is ook aanwezig om te pleiten voor duidelijke regels voor het instellen van zeereservaten.

Wie is de baas?

De zeeën en oceanen zijn in drie zones te verdelen, met verschillende regels. Tot 12 nautische zeemijlen van de kust spreek je van territoriale wateren. Daar gelden de wetten van het land. Van 12 tot 200 zeemijl uit de kust heet het gebied exclusieve economische zone, afgekort EEZ, en daar heeft het land in beperkte mate rechten. Alles wat niet binnen de territoriale wateren of EEZ valt zijn de ‘high seas’. Dat gebied is ‘wetteloos’ en onvoorstelbaar groot. Als je kijkt naar de oppervlakte, is 64 procent van alle zeeën en oceanen volle zee.

Politie voor de oceanen

Als je een verdrag instelt dat aangeeft dat je kwetsbare, ecologisch belangrijke gebieden kan beschermen, dan ben je er nog niet. Wie gaat controleren of iedereen zich in dit niemandsland aan de wet houdt? Moet er misschien een internationale oceanenpolitie komen? En wie gaat er besluiten of een bepaald gebied wordt aangewezen als zeereservaat waar de natuur zich kan herstellen?

Lange adem

Er zijn dus veel vragen en kwesties die nog opgelost moeten worden. Het zal nog vele jaren bloed, zweet en tranen kosten voor dat de volle zee echt beschermd is. Maar als het de landen nu lukt om het oceanenverdrag in te stellen, zal dat een doorbraak zijn voor het ecosysteem waar ook wij mensen onderdeel van zijn.

Stay tuned

Volg Greenpeace (#ThisWay2Treaty) bij het hoofdkwartier van de VN waar we de beleidsmakers laten zien dat de wereld meekijkt. En dat we verwachten dat ze actie komen om onze zeeën en oceanen te beschermen.

 

vissen

Geef oceanen ruimte om te herstellen

Oceanen zijn de bron van ons bestaan. Het leven in de oceanen is van een ongekende schoonheid. Maar deze schoonheid wordt door onder andere overbevissing ernstig bedreigd.

Daarom pleiten Greenpeace en wetenschappers ervoor om 40 procent van alle oceanen tot zeereservaat uit te roepen en daarbuiten uitsluitend duurzaam te vissen. Want iedereen – strandbezoeker, watersporter en visser – heeft baat bij gezonde sterke oceanen. Lees meer >>