Vandaag maakt minister Schultz van Milieu bekend dat ze veel minder dan de helft van het Friese Front en de Centrale Oestergronden wil beschermen. Daarmee negeert ze volledig de adviezen van Stichting De Noordzee, WNF én Greenpeace. Des te harder klinkt daarom onze roep om actie in de Tweede Kamer.

          Laat ook je stem horen

Hoe kunnen we die twee kwetsbare natuurgebieden op zee nu het best beschermen? De laatste twee jaar waren Schultz’ ambtenaren druk met vinden van het antwoord. Althans… dat dáchten we. En daarom deelden we onze kennis en gaven advies wanneer gevraagd. We spraken klare taal, net als de 21 hoogleraren en wetenschappers die Schultz persoonlijk erover aanschreven:

‘Beide gebieden moeten één aaneengesloten zeereservaat worden en dus als geheel beschermd. Alleen dan krijgt al het zeeleven, van kokerworm tot haai, de kans zich te herstellen en kan de Noordzee weer een gezonde zee worden waar iedereen plezier van heeft.’

Close-up van een vis op de Klaverbank in de Noordzee

Kabinet maakt eigen ambities niet eens waar

Als adviseurs mochten we onlangs dan eindelijk het voorstel bekijken dat naar de Tweede Kamer zal gaan. Het plan om maar 38% van de twee natuurgebieden te beschermen, deed onze hoopvolle verwachting direct in rook opgaan. En erger: het kabinet maakt haar eigen ambitie, om 10 tot 15% van de Noordzee tegen bodemberoerende visserij te beschermen zo niet waar. Wie het huidige voorstel voor het Friese Front en Centrale Oestergronden én de plannen voor andere natuurgebieden bij elkaar optelt, komt uit op een schamele 5 procent.

En nu? Op naar de Tweede Kamer!

Omdat de minister alle adviezen van de milieuverenigingen naast zich meer legt, nemen Greenpeace, WNF en Stichting de Noordzee afstand van het voorstel. We roepen alle leden van de Tweede Kamer op om zich in te zetten voor goede beschermingsplannen die echt bijdragen aan natuurherstel. We voelen ons daarbij gesteund door 70 % van de Nederlanders die dat ook willen. Wil je ook je stem laten gelden, teken dan ons manifest voor sterke en gezonde zeeën!

Check snel de feiten

Daarom moet de Noordzee beschermd worden
Dit is de simpele oplossing

 

 

vissen

Geef oceanen ruimte om te herstellen

Oceanen zijn de bron van ons bestaan. Het leven in de oceanen is van een ongekende schoonheid. Maar deze schoonheid wordt door onder andere overbevissing ernstig bedreigd.

Daarom pleiten Greenpeace en wetenschappers ervoor om 40 procent van alle oceanen tot zeereservaat uit te roepen en daarbuiten uitsluitend duurzaam te vissen. Want iedereen – strandbezoeker, watersporter en visser – heeft baat bij gezonde sterke oceanen. Lees meer >>