#Amazone

Red het Amazonewoud en steun de beschermers van het regenwoud

Doe mee

Meer dan 450 Braziliaanse inheemse en lokale leiders kwamen deze maand bijeen om gezamenlijk een vuist te maken tegen het anti-inheemse en anti-milieubeleid van de Braziliaanse regering Bolsonaro. “We staan niet toe dat Brazilië te koop wordt aangeboden aan andere landen die van plan zijn ons grondgebied te exploiteren.

Het zijn zware tijden voor Inheemse groepen in Brazilië. Niet alleen verkwanselt de Bolsonaro-regering haar grondwettelijke verplichtingen om de integriteit van de inheemse gebieden te erkennen en te eerbiedigen. Deze regering wil inheemse gebieden openen voor mijnbouw, olie en gas, de bouw van dammen en voor landbouw. Momenteel worden wetten voorbereid die de rechten van inheemse volkeren schenden. De plannen van de regering? Inheemse volkeren uitsluiten van besluitvorming over hun eigen grondgebied.

Manifest tegen exploitatie
Tijdens deze bijeenkomst stelden de inheemse en lokale leiders het Piaraçu-manifest op, waarin zij zich uitspreken tegen de plannen van regering Bolsonaro om inheems land open te stellen voor mijnbouw, agribusiness en andere vormen van economische exploitatie. 

We verdedigen niet alleen de natuur: wij zíjn de natuur. Als ze de natuur doden, vermoorden ze ons. […] We staan niet toe dat Brazilië te koop wordt aangeboden aan andere landen die van plan zijn ons grondgebied te exploiteren.

Bij deze inheemse top was ook Sônia Guajajara aanwezig, een van de acht inheemse leiders die in oktober 2019 nog in Nederland was. Zij riepen toen de Nederlandse politiek en bedrijven op om in actie te komen tegen de mensenrechtenschendingen en aanvallen op inheems gebied, aangewakkerd door de regering-Bolsonaro. 

Volgens Sônia Guajajara vereist de huidige politieke context dat zij verschillende allianties aangaan en versterken, onder andere met quilombola’s en andere traditionele gemeenschappen, maar ook met de nationale Afro-Braziliaanse beweging, studenten, vrouwen en de LGBTQ-gemeenschap. “Alleen door eensgezindheid kunnen we weerstand bieden tegen deze gigantische lawine aan onrecht”.