‘Duurzaam gevangen’, ‘met respect voor de natuur’. Tonijn-in-blik-merken schermen graag met zulke termen. En met zo’n aanbeveling, zou je haast denken dat het wel weer op het menu kan. Greenpeace nam de proef op de som… en trok bij John West een blik vol valse beloftes open.

Als consument wil je natuurlijk geen ingeblikte tonijn kopen die is overbevist, of waarvoor ander zeeleven, zoals zijdehaaien, sterft. Op zoek naar die garantie, vroegen we dit jaar aan zeven tonijn-in-blik-merken in Nederland welke tonijn zij vangen en hoe ze dat precies doen. Gebaseerd op deze gegevens en op onze eigen onderzoeken, vormden we een goed beeld van de praktijk. Bedreigde tonijn wordt gelukkig veelal met rust gelaten, maar schadelijke vismethodes inclusief bijvangst zijn nog steeds aan de orde van de dag.

Vismethode per merk

Pole & line

De meest duurzame vismethode waarbij de school tonijn met hengels vanaf het achterdek gevangen wordt: niet destructief en (nagenoeg) geen bijvangst.

Ringnetten met FADs (lokvlotten)

Destructieve ringnetvisserij waarbij lokvlotten worden gebruikt om scholen tonijn te lokken. Daaromheen wordt een groot net gespannen dat alles om het vlot binnenhaalt. Is schadelijk voor het zeeleven omdat het leidt tot veel bijvangst van babytonijn, zijdehaaien, zwaardvissen en ander zeeleven.

Ringnetten FAD Free (zonder lokvlotten)

Ringnetvisserij zonder lokvlotten, leidt tot substantieel minder schade aan het zeeleven, maar er is nog steeds bijvangst.

Visstand

Onbekende visstand

De stand van de tonijnsoort in een bepaald gebied is onbekend. Er is dus niet uit te sluiten dat de tonijn overbevist is.

Overbevist

De tonijnsoort in een bepaald gebied is overbevist, als de populatie te klein is geworden om te kunnen overleven op termijn.

John West: belofte maakt schuld

In 2011 beloofde John West publiekelijk eind 2016 alleen nog maar tonijn te verkopen die is gevangen zonder de schadelijke lokvlotten (FAD’s). Op basis van hun eigen gegevens zien we dat 95 procent van hun tonijn in Nederland nog altijd met lokvlotten wordt gevangen. Dit merk is een dochter van tonijngigant Thai Union: één op de vijf verkochte blikjes tonijn ter wereld komt uit deze fabrieken en dus ook die van John West.

HOUD JOHN WEST AAN ZIJN BELOFTE: TEKEN NU DE PETITIE

Fish Tales geeft het goede voorbeeld

Dat het ook anders kan, eerlijk en duurzaam, laat het Nederlandse merk Fish Tales zien. De tonijn in zijn blikjes is niet overbevist en wordt met hengels gevangen waardoor van schadelijke bijvangst geen sprake is en de zeenatuur onbeschadigd blijft.

Help de tonijn

Op geen enkele vis wordt zó gejaagd als op de tonijn. En dan hebben we het niet alleen over de vis, maar over de hele tonijnindustrie waar de misstanden vanaf druipen. Begin dit jaar lanceerde Greenpeace een website waar we dit onthullen, maar ook oplossingen laten zien en jou vragen onze missie te steunen.

Alleen met hulp van mensen zoals jij kunnen we eisen dat overheden en bedrijven de tonijnvisserij drastisch verbeteren. Zo ook tonijngigant Thai Union, het moederbedrijf van John West, dat we oproepen leiderschap te tonen om de tonijnindustrie ten goede te veranderen en deze eerlijk, duurzaam en veilig te maken. Een verantwoordelijkheid die het bedrijf tot nu toe weigert te nemen. 

TEKEN DAAROM NU DE PETITIE

Alternatief voor tonijn

Liever geen bijdrage leveren aan overbevissing en zinloos veel bijvangst?

  • Het beste alternatief is géén tonijn of een vegetarische variant;
  • Vis eten met een schoon geweten? Als je toch kiest voor een stukje vis, raadpleeg dan Questionmark voor vis met een 7 of hoger op de score biodiversiteit.

Meer weten?

Lees het persoonlijke verslag van Hiekelien van den Herik. Deze redacteur stapte aan boord van de Esperanza om de vernietigende vismethoden achter Thai Unions bliktonijn te onthullen.

Disclaimer

Alle informatie is gebaseerd op de door de merken aangeleverde data. Het overzicht is tot stand gekomen op basis van de best beschikbare kennis.

 

 

vissen

Geef oceanen ruimte om te herstellen

Oceanen zijn de bron van ons bestaan. Het leven in de oceanen is van een ongekende schoonheid. Maar deze schoonheid wordt door onder andere overbevissing ernstig bedreigd.

Daarom pleiten Greenpeace en wetenschappers ervoor om 40 procent van alle oceanen tot zeereservaat uit te roepen en daarbuiten uitsluitend duurzaam te vissen. Want iedereen – strandbezoeker, watersporter en visser – heeft baat bij gezonde sterke oceanen. Lees meer >>