Sinds september vaart onze Esperanza over de Stille Oceaan om (illegale) tonijnvissers in de gaten te houden en deze kwetsbare vissoort te beschermen. In een gezamenlijke surveillanceoefening met de regering van Palau, een kleine eilandstaat, betrapten zij vorige week een Taiwanese longliner die illegaal op haaien viste.

Op 2 december tekende Greenpeace een bijzondere samenwerkingsovereenkomst met de regering van Palau. Deze kleine republiek moet vaak machteloos toezien hoe haar wateren worden leeggeplunderd. Met één patrouilleboot kun je namelijk geen 604.000 km2 oceaan in de gaten houden. Daarom vertrokken de Esperanza en de Palause patrouilleboot, de PSS President H.I. Remeliik op 5 december voor enkele dagen op een gezamenlijke missie.

Haaien en losse vinnen

Drie dagen later spotte de Greenpeace helikopter haaien en losgesneden vinnen aan boord van de Sheng Chi Hui No.7. De Taiwanese longliner was op dat moment in de territoriale wateren van Palau, sinds 2009 officieel een haaienreservaat. Toen de patrouilleboot arriveerde, hadden de Taiwanese vissers alle sporen van haaien weggewerkt. Op basis van het fotobewijs, gemaakt door de Greenpeace helikopter, gaf de Palause regering toch de opdracht om de bemanning aan te houden. De Esperanza en Remeliik escorteerden de longliner gezamenlijk naar de haven van Palau, waar het schip verder wordt onderzocht.

Onzichtbare piraterij

“Illegale visserijpraktijken door schepen als de Sheng Chi Hui zijn wijdverspreid in de Stille Oceaan”, zegt Lagi Toribau, Greenpeace campagneleider op de Esperanza. “Elke dag worden er haaien afgeslacht en wordt er op grote schaal tonijn gestolen.” Het gebrek aan geld en middelen om effectief toezicht te houden, maakt piraterij veel te gemakkelijk. “Als dit zo doorgaat, zitten de bewoners in dit deel van de wereld straks met lege visnetten, lege borden en lege magen.”

Het moet stoppen

Naar schatting tussen de 21 en 46 procent van alle visvangst in het westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan is op de één of andere manier illegaal. “Illegale visserij gaat ten koste van de toekomst van ons volk en van onze economische ontwikkeling. Bovendien is het een bedreiging van de reguliere visindustrie. We moeten het zien te stoppen”, zei de Palause president Johnson Toribiong. Grondig en voortdurend toezicht is daarvoor een voorwaarde. Toribiong zegt zich vereerd te voelen om met Greenpeace samen te werken in de strijd tegen piraterij.

Opruimen

Sinds het begin van de gezamenlijke patrouille van de Esperanza en de Remeliik vonden ze acht illegale lokvlotten (FAD’s) en inspecteerden ze drie verdachte schepen. Een illegaal koelschip dat onder Philipijnse vlag voer, werd tot buiten de territoriale wateren van Palau geëscorteerd, nadat het vistuig in beslag was genomen. Greenpeace heeft tijdens zijn reis in de Stille Oceaan ook meerdere van deze illegale lokvlotten uit zee gehaald om te voorkomen dat deze structuren nog meer slachtoffers kunnen maken. De expeditie van de Esperanza is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Postcode Loterij in het kader van Project Oceans. Met deze succesvolle laatste actie is de expeditie in de Pacific tot een einde gekomen.