Amsterdam- APP, een van de grootste pulp- en papierbedrijven ter wereld, belooft een einde te maken aan ontbossing. Na jarenlange publieke druk en recente onderhandelingen met Greenpeace komt Asia Pulp & Paper vandaag met deze publieke toezegging.

De afgelopen jaren voerde Greenpeace wereldwijd verschillende campagnes tegen bedrijven die papier en verpakkingsmateriaal afnamen van APP. Onder andere speelgoedmerken Mattel (Barbie) en Hasbro (Transformers) zeiden, onder druk van miljoenen supporters wereldwijd, hun contracten op. Ook Unilever, ING, Douwe Egberts en Infinitas Publishing, waartoe de Nederlandse uitgeverij Noordhoff behoort, verbraken alle banden met het bedrijf.

Door toedoen van APP is er sinds 2009 jaarlijks zo’n 100.000 hectare regenwoud verloren gegaan, waarin bedreigde diersoorten leven als de Sumatraanse tijger en orang-oetans. Daarnaast komen er grote hoeveelheden CO2 vrij als de (veen-)bossen worden gekapt. Door de snelle uitbreiding van de pulp-, papier- en palmolie-industrie werd de afgelopen jaren zo veel bos gekapt, dat Indonesië in 2007 op de derde plaats kwam van landen in de wereld die de meeste broeikasgassen uitstoten.

Greenpeace roept nu ook de Indonesische overheid en APRIL, na APP de grootste pulp- en papierproducent in Indonesië, op om ontbossing te stoppen. De overheid moet niet alleen geen nieuwe kapvergunningen meer uitgeven, maar ook bestaande vergunningen herzien. Daarnaast moet de overheid er vooral op toezien dat bestaande boswetten worden nageleefd, iets wat nu vaak niet het geval is. Alleen de gebundelde krachten van de Indonesische overheid, de industrie en maatschappelijke organisaties kunnen het tij keren en het uitsterven van prachtige dieren als de Sumatraanse tijger voorkomen.

Voor meer informatie kunt u bellen met:

Sigrid Deters, persvoorlichter Greenpeace: 06- 25031015