In deze crisistijden trekken we massaal de natuur in en komen tot de ontdekking dat wanneer we dat allemaal doen, er in Nederland nog bar weinig natuur over is als we die verplichte anderhalve meter afstand moeten houden. De nieuwe plannen van het kabinet om de stikstofuitstoot terug te dringen en de natuur te herstellen, zijn onvoldoende.

Natuur verstikt door stikstof

De Nederlandse natuur heeft flink te lijden van de veel te hoge stikstofuitstoot in Nederland. De bodem verzuurt en verdroogt en dit heeft verstrekkende gevolgen voor het hele ecosysteem; kwetsbare planten hebben moeite met overleven, en vervolgens ook de insecten die afhankelijk van deze planten zijn en de dieren die afhankelijk zijn van deze insecten.  

Bijna een jaar geleden zette de Raad van State heel Nederland op zijn kop door een streep door de vergunningverlening te zetten; er moet serieus werk gemaakt worden van natuurherstel, voordat er weer extra stikstof worden uitgestoten. 

Plannen kabinet flink onder de maat

De vandaag gepresenteerde plannen van het kabinet om de stikstofuitstoot terug te dringen en de natuur te herstellen zijn helaas onvoldoende; hiermee zal de natuur achteruit blijven gaan, komen we onze wettelijke verplichting niet na, en daardoor zal ook de Nederlandse economie op slot blijven staan. In het beste geval wordt slechts de helft van de reductie die nodig is behaald. Natuur kan niet herstellen zonder de schadelijke uitstoot van stikstof drastisch terug te brengen. De stikstofuitstoot dient daarom in 10 jaar met 50% gereduceerd te zijn.

Wel trekt het kabinet miljarden uit voor de natuur. Ze lijken daarmee serieus werk te willen maken met het herstellen van kwetsbare natuur, maar zolang de uitstoot niet daalt, is dat water naar de zee dragen. Natuur kan niet herstellen zonder de schadelijke uitstoot van stikstof drastisch terug te brengen. De stikstofuitstoot dient daarom in 10 jaar met 50% gereduceerd te zijn.

Uitkomsten zijn resultaat landbouwlobby

Om uit de stikstofcrisis te komen is een radicale omslag nodig van ons landbouwsysteem. De intensieve veehouderij is verantwoordelijk voor ca. 65 procent van de Nederlandse stikstofuitstoot. De 115 miljoen dieren in de veehouderij vormen samen niet alleen de grootste stikstofbron, maar drukken ook zwaar op onze natuur en zorgen voor gezondheidsrisico’s. Door het aantal dieren drastisch te verminderen en over te stappen op ecologisch boeren, pakken we tegelijkertijd de klimaat- en biodiversiteitscrisis aan. 

Maar het kabinet heeft echter maanden verspild aan eindeloze onderhandelingen met het Landbouwcollectief. Zij vertegenwoordigen een selectieve groep van turboboeren die willen vasthouden aan massaproductie voor de wereldmarkt. Onderdeel van dit collectief is Farmer Defence Force die intimidatie naar toekomstboeren en natuur- en milieuorganisaties niet schuwt! 

Covid-19 legt zwakke plekken voedselsysteem bloot

Juist de Coronacrisis wijst opnieuw op de zwak plek van massaproductie; landgrenzen zijn gesloten en de vrije handel staat stil. Er ligt inmiddels een voorstel voor Europese steunmaatregelen voor het langer opslaan van zuivel, rundvlees en lamsvlees, waarvoor 76 miljoen euro beschikbaar wordt gemaakt. Daartegenover staat de biologische sector; hun producten worden juist in tijden van crisis gewaardeerd, vertrouwd en dus gekocht.

De overheid moet nu echt een keuze maken en niet langer wereldspeler willen zijn en natuurdoelen willen halen. Al decennia lang proberen ze conflicterende belangen naast elkaar in stand te houden, en soms zelfs naast elkaar te stimuleren. Het resultaat is een onhoudbaar, complex en kostbaar landbouwsysteem. Dat was de boodschap van een toonaangevend rapport over de landbouw wat deze week verscheen.

Kabinet: investeer in radicale omslag

Ons huidige landbouwsyteem zit op een doodlopende weg en wakkert de klimaat- en biodiversiteitscrisis aan. Om pandemieën als corona te voorkomen moeten we stoppen met het slopen van onze ecosystemen, ook die in ons eigen land.  Het kabinet moet juist nu in tijden van crisis inzetten op een hervorming van de landbouwsector.  Eerder toonde een kosten-batenanalyse die Greenpeace liet uitvoeren dat zo’n omslag de de maatschappij op den duur miljarden oplevert aan vermeden schade aan natuur, klimaat en gezondheid.