Luxemburg– Vijftig actievoerders van Greenpeace blokkeren op dit moment alle toegangswegen naar het conferentiecentrum van de Europese Raad in Luxemburg, waar de Europese visserijministers vandaag vergaderen. Greenpeace slaat alarm omdat de Europese visserijministers, waaronder Henk Bleker, op het punt staan een akkoord te sluiten met dramatische gevolgen voor de toekomst van de wereldzeeën. Het Europees Parlement wordt in de besluitvorming bovendien buitenspel gezet. Greenpeace wil een echt duurzaam visserijbeleid.

 Het akkoord dat de ministers willen sluiten staat toe dat de visindustrie in de komende tien jaar doorgaat met de door Europa gesubsidieerde overbevissing van de oceanen. Onderhandelingen over een duurzame hervorming van het visserijbeleid, die soms al in een ver stadium zijn, worden hierdoor geblokkeerd. “Onze zeeën zijn in gevaar”, zegt Pavel Klinckhamers, campagneleider oceanen bij Greenpeace, die bij de actie is. “Henk Bleker moet nu de moed tonen en samen met de andere visserijministers de schadelijke visserij stoppen en duurzame visserij belonen.”

De ministers erkennen dat de Europese vissersvloot te groot is, maar ze nemen geen maatregelen om de viscapaciteit terug te brengen naar een gezond niveau. Ze erkennen ook dat er iets gedaan moet worden aan het overboord gooien van nutteloze bijvangst, maar de tekst in het akkoord is zwak. Klinckhamers: “Dit in achterkamertjes bekokstoofde plan is niet goed voor de natuur en ook niet voor de visserij. Het moet onmiddellijk van tafel.”

Voor meer informatie of beeldmateriaal:

@pavel_gp

Ilse van der Poel, persvoorlichter Greenpeace, tel. 06-2503 1012 of

Pavel Klinckhamers, campagneleider oceanen Greenpeace, tel. 06-2900 1153 of

Saskia Richartz, Greenpeace, visserij-adviseur EU, tel. +32 (0)495 290028.