Essent heeft fel gereageerd op onze kritiek in het persbericht “Import houtpellets voor biomassa vernietigt Canadese bossen”van 3 oktober 2011.

Op 3 november verscheen het volgende bericht http://www.essent.nl/content/overessent/actueel/archief/2011/biomassa_ook_de_houtpellets_van_essent_duurzaam.html op de website van Essent:

Essent probeert hiermee de kritiek weg te poetsen, maar gaat niet in op de hoofdargumenten uit het Canadese rapport: de groeiende vraag naar houtpellets uit Europa tast de bossen in Canada aan.

Hieronder gaan we op de belangrijkste stellingen in van Essent.

Essent stelt:

  • De door Essent gebruikte biomassa (houtpellets = in korrels geperst houtzaagsel) is gecertificeerd volgens het Green Gold Label (GGL). Dat houdt in dat de herkomst van de biomassa, overwegend houtpellets, duidelijk is en de duurzaamheid gewaarborgd. Er zijn bijvoorbeeld dus geen beschermde bossen voor gekapt. Voor elke gekapte boom wordt een nieuwe geplant.

Het GGL-systeem kent twee zwaktes:

1. het houdt geen rekening met de CO2-uitstoot die door de hele productieketen (van bos tot aan schoorsteen van de energiecentrale) wordt veroorzaakt en het feit dat bomen decennia en soms eeuwen nodig hebben om terug te groeien. Het duurt dus heel lang voordat de CO2-uitstoot van de verbranding van de houtpellets gecompenseerd is door bomengroei.

2.  De door GGL erkende certificaten hebben geen of weinig regels voor het weghalen van zogenaamde ’overblijfselen’, zoals stammen, takken en bladeren. Maar stammen, takken, bladeren zijn nuttig voor een levend bos. Hoe meer men weghaalt, des te groter de impact op biodiversiteit, bodemkwaliteit en op de CO2-uitstoot.

  • Het gebruik van de dus 100 procent duurzame biomassa door Essent vermindert – ten opzichte van het gebruik van steenkool – de CO2-uitstoot met maar liefst 80 procent. Dit geldt voor de gehele keten, dus inclusief productie, transport en gebruik van biomassa.

Echt duurzame biomassa vermindert inderdaad de CO2-uitstoot aanzienlijk en is daarom zeker te verkiezen boven steenkool. Onze stelling is echter dat de houtpellets uit Canada die Essent importeert geen duurzame biomassa is. Op welke onderzoeken baseert Essent dit cijfer van 80%? Er zijn een aantal rapporten, bijv van FERN en de EEA, die grote vraagtekens zetten bij het gebruik van hout voor bioenergie.

Essent gebruikt ook veel houtpellets die geproduceerd worden opRWE’s eigen houtpelletfabriek in de staat Georgia (Verenigde Staten).

Ja, maar uit Essent’s eigen MVO-rapport van 2010 blijkt dat 60% van de houtpellets uit Canada kwamen (pagina  38):  https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2018/06/Essent.-CR-Report-2010.-Ambitie-verantwoord..pdf

 

  • De houtpellets die Essent uit Canada haalt, komen uit de staat British Columbia. De biomassa is zoals aangegeven gecertificeerd en dus niet afkomstig uit beschermde bossen.

Beschermde bossen is iets anders dan natuurlijke bossen. Veel natuurlijke bossen worden niet beschermd door bijvoorbeeld een status als park. De toenemende productie van houtpellets tast natuurlijke bossen aan. Er wordt nu méér hout uit het bos meegenomen dan gebruikelijk is bij normale exploitatie van het bos, bijvoorbeeld voor pulp of houtwinning. Doordat minder takken worden achtergelaten ‘verarmt’ het bos. Ook wordt er in méér bossen gekapt dan voorheen, doordat de vaag naar hout is toegenomen door de productie van houtpellets. Daardoor worden méér primaire en secundaire bossen aangetast dan voorheen. Bovendien zet Greenpeace dus haar vraagtekens  bij de GGL-certificering.

De oorzaak van ontbossing in British Columbia ligt aan het feit dat men te maken heeft met een zeer destructieve en moeilijk te bestrijden kever, de mountain pine beetle (Dendroctonus Ponderosae). Enorme arealen bos zijn door deze kever aangetast. De regering van British Columbia is blij dat bijvoorbeeld energiebedrijven zich ontfermen over de enorme hoeveelheden onbruikbaar en stervend hout, zodat het dode bos weer plaats kan maken voor gezonde, nieuwe bomen.

Het probleem met het verbranden van deze zieke bomen is dat er enorme hoeveelheden koolstof versneld vrijkomen waarvoor het tientallen jaren duurt voordat die C02 weer wordt opgenomen, zie het rapport van Greenpeace Canada <link http://www.greenpeace.org/canada/bioMESS>, pagina19.

De regering van British Colombia heeft natuurlijke bossen vrijgegeven voor boskap voor meer dan 52 miljoen m3 hout voor houtpellets (waarvan minder dan 40% in door de kever aangetaste gebieden). Dit komt bovenop de 62 miljoen m3 hout die nu al wordt gekapt voor hout. Hieruit blijkt dat door de houtpellets de druk op natuurlijke bossen enorm toeneemt en dat het zeker niet alleen gaat om zieke bomen.