Kans om de EU- regels aan te scherpen en olie-industrie onbeperkt aansprakelijk te stellen

Rotterdam, Nederland — Greenpeace verhindert in de haven van Rotterdam het vertrek van de 26 jaar oude Byzantio. De olietanker lost een deel van haar lading van 50.000 ton olie in een Rotterdamse petroleumhaven en wil haar levensgevaarlijke reis daarna voortzetten. Ze volgt dezelfde route langs Europa als de Prestige, de enkelwandige tanker die 19 november met zo’n 70.000 ton olie aan boord verging voor de Spaanse kust. In Rotterdam zijn actievoerders vastgeketend aan de tros- en ankertouwen om de Byzantio te beletten de veilige haven te verlaten, anderen proberen de tekst “OIL HAZARD” op de kolos te schilderen.

Greenpeace blokkeert de enkelwandige tanker Byzantio in de haven van Rotterdam. De Byzantio vaart voor dezelfde reder als de Prestige, de gammele tanker die 19 november 2002 met zo’n 70.000 ton olie aan boord zonk voor de Spaanse kust. Bovendien wil ze dezelfde route langs Europa volgen als de Prestige.

Greenpeace verhindert in de haven van Rotterdam het vertrek van
de 26 jaar oude Byzantio. De olietanker lost een deel van haar
lading van 50.000 ton olie in een Rotterdamse petroleumhaven en wil
haar levensgevaarlijke reis daarna voortzetten. Ze volgt dezelfde
route langs Europa als de Prestige, de enkelwandige tanker die 19
november met zo’n 70.000 ton olie aan boord verging voor de Spaanse
kust. In Rotterdam zijn actievoerders vastgeketend aan de tros- en
ankertouwen om de Byzantio te beletten de veilige haven te
verlaten, anderen proberen de tekst “OIL HAZARD” op de kolos te
schilderen.

De gevolgen van de recente olieramp voor de Spaanse kust met de
tanker Prestige tonen opnieuw dat oude olietankers in slechte staat
enorme schade toebrengen aan het milieu. De olie uit de Prestige
heeft inmiddels meer dan honderd stranden vervuild, duizenden
vissen en vogels gedood en de lokale bevolking voor een deel
werkeloos gemaakt. Maar volgens de regels van de IMO (de
internationale maritieme organisatie van de VN) had de gezonken
Prestige nog jaren mogen doorvaren, want zulke enkelwandige oude
tankers zijn nog toegestaan tot 2015. Tot die tijd lopen mens en
milieu groot gevaar omdat olietankers met lading en al bezwijken.
Met duizenden tegelijk bevaren zulke oude tankers de wereldzeeën.
Dagelijks doorkruisen 43 tankers waaronder olietankers alleen al
het Nederlandse deel van de Noordzee. Ze varen ook langs het
kwetsbare Waddengebied.Greenpeace heeft samen met het WNF en de
internationale vakbond voor zeelieden (ITF) VN-secretaris-generaal
Kofi Annan verzocht om de scheepvaartsector fundamenteel te
veranderen.

De Byzantio, die onder de Maltese vlag vaart is één van de 2200
gevaarlijke schepen. Het Paris Memorandum of Understanding, het
internationale overleg van haveninspecteurs, heeft Malta kort
geleden op haar zwarte lijst gezet, omdat het land de hand licht
met de veiligheidseisen. Net als de vergane Prestige is de Byzantio
onderweg naar Singapore. Greenpeace heeft de olietanker in de haven
van Tallin (Estland) afgelopen vrijdag urenlang tegengehouden. Ter
hoogte van Hamburg probeerden activisten zondag het schip de
veilige haven in te loodsen.

Greenpeace pleit voor een onmiddellijk verbod op enkelwandige
tankers, strengere veiligheids-regels, een vaarverbod voor tankers
rond ecologisch kwetsbare gebieden en onbeperkte aansprakelijkheid
van alle betrokkenen, van olie-industrie tot scheepseigenaren.
Belangrijke havens als Rotterdam kunnen de gevaarlijke tankers
alvast weren. De regeringen van Europese landen kunnen hun kans
grijpen om de drijvende schroothopen voor 2015 uit de zeeën te
bannen. Op 5 en 6 december vergaderen Europese ministers van
Transport in Brussel over veiligheids- en milieunormen op zee. En
op 12 en 13 december komt het onderwerp opnieuw aan de orde in de
EU-top in Kopenhagen. Een prachtige gelegenheid om de vele
bloedlinke transporten in gammele, oude tankers gezamenlijk te
stoppen. Greenpeace roept Nederland op om zich in de EU sterk te
maken voor een verbod op onveilige tankers. Laat deze kans niet
lopen!