Nederlandse houthandelaar kapte illegaal in Afrikaans regenwoud

Amsterdam, Nederland — Zojuist hebben 65 actievoerders van Greenpeace bij Hupkes Houthandel in Dieren Afrikaans hardhout in beslag genomen. Dit hout vormt onderdeel van de bewijslast voor de aangifte van illegale kap in een van de ecologische meest belangrijke regenwouden van Afrika. Greenpeace doet bij de politie aangifte van twee misdrijven: Jacco Ravenhorst, de Nederlandse directeur van houtkapbedrijf CIBEC in Kameroen, liet het hout illegaal kappen; Houthandelaar Hupkes kan als belangrijkste handelaar van het verdachte hout vervolgd worden voor heling. De actievoerders dragen het hardhout naar het politiebureau van Dieren. Greenpeace heeft het bedrijfsterrein van Hupkes met politielint als plaats van misdaad gemarkeerd.

Zojuist hebben 65 actievoerders van Greenpeace bij Hupkes Houthandel in Dieren Afrikaans hardhout in beslag genomen. Dit hout vormt onderdeel van de bewijslast voor de aangifte van illegale kap in een van de ecologische meest belangrijke regenwouden van Afrika. Greenpeace doet bij de politie aangifte van twee misdrijven: Jacco Ravenhorst, de Nederlandse directeur van houtkapbedrijf CIBEC in Kameroen, liet het hout illegaal kappen; Houthandelaar Hupkes kan als belangrijkste handelaar van het verdachte hout vervolgd worden voor heling. De actievoerders dragen het hardhout naar het politiebureau van Dieren. Greenpeace heeft het bedrijfsterrein van Hupkes met politielint als plaats van misdaad gemarkeerd.

De afgelopen twee jaar heeft Greenpeace uitgebreide bewijslast verzameld over de illegale activiteiten van CIBEC. Houtkappers van dit bedrijf hebben steeds op grootschalige wijze illegaal gekapt in Kameroen. Zo blijken vergunningen voor transport van hout jarenlang te zijn misbruikt voor illegale houtkap. Dit gebeurde ten noorden van havenstad Douala. Daarnaast heeft CIBEC een kapvergunning voor de lokale gemeenschap gebruikt om in het zuidwesten van Kameroen illegaal te kappen. Deze grootschalige kap beschadigde het “Bakossi regenwoud”, dat algemeen erkend is als zeer belangrijk voor de wereldwijde soortenrijkdom. In vergelijking met andere Afrikaanse regenwouden herbergt dit woud bijzonder veel soorten planten, reptielen en vogels. Ook leven bedreigde diersoorten als bosolifant, luipaard en verschillende apensoorten in dit oerwoud.

Al in het voorjaar publiceerde Greenpeace een rapport over de illegale kappraktijken van CIBEC. Aanvullend onderzoek in november bevestigde deze eerdere bevindingen. De milieuorganisatie wil de zaak daarom nu overdragen aan justitie.

Illegale houtkap is een wereldwijd probleem. Clandestiene houtkappers vernietigen in snel tempo de laatste stukken tropisch oerwoud. De internationale handel is een belangrijke drijfveer voor de illegale kap. Nederlandse houthandelaren importeren samen ongeveer 1 miljoen kubieke meter illegaal tropisch hout. Dat is de helft van al het tropische hout dat ons land binnenkomt. Tot aan vandaag doen de Nederlandse autoriteiten te weinig om dit illegale product tegen te houden. Sterker nog, de overheid is een van de afnemers van verdacht hout. Vanwege zijn Nederlandse staatsburgerschap is het nu al mogelijk de CIBEC-directeur Ravenhorst hier te vervolgen voor zijn illegale activiteiten in Kameroen. Ook houthandelaar Hupkes is op grond van heling in Nederland strafbaar. Wanneer het openbaar ministerie tot vervolging besluit, zou dit de eerste keer zijn dat deze juridische mogelijkheden worden toegepast.

De actie van vandaag is onderdeel van de Greenpeace campagne “Illegaal hout is crimineel”. Greenpeace toont met deze campagne aan op welke plaatsen illegaal gekapt hout Nederland binnenkomt en waar het wordt gebruikt. Ook roept de milieuorganisatie Nederlanders op mee te helpen, door aangifte te doen van verdacht hout. Met acties en met de duizenden binnengekomen aangiftes zet Greenpeace de Nederlandse overheid onder druk maatregelen te nemen tegen illegaal hout. Greenpeace pleit voor een Europees verbod op de import van illegaal hout.