Europees verbod op giftige stoffen noodzakelijk

Amsterdam, Nederland — HP computers, Chanel nummer 5 en Panasonic tv’s bevatten schadelijke stoffen. Dit blijkt uit onderzoek van TNO-MEP in Apeldoorn uitgevoerd in opdracht van Greenpeace Nederland. De milieuorganisatie liet consumentenproducten testen op ftalaten, broomhoudende vlamvertragers, synthetische musken, alkylfenolen en organotinverbindingen. Kenmerk van deze stoffen is dat ze moeilijk afbreken in het milieu en in kleine hoeveelheden schadelijk kunnen zijn. De afgelopen maanden heeft de milieuorganisatie gesprekken gevoerd met producenten van consumentenartikelen en hen gevraagd informatie te verstrekken over hun producten. De komende jaren wordt de website uitgebreid met nieuwe informatie. De milieuorganisatie zal de door de bedrijven gegeven informatie steekproefsgewijs onderzoeken. Greenpeace wil dat producenten van consumentenartikelen overstappen op schone alternatieven. De onderzoeksresultaten staan samen met de informatie van de bedrijven op de website van Greenpeace Nederland.

Greenpeace wil dat de productie en toepassing van giftige stoffen in Europa verboden wordt. ©GP/Reynaers

HP computers, Chanel nummer 5 en Panasonic tv’s bevatten
schadelijke stoffen. Dit blijkt uit onderzoek van TNO-MEP in
Apeldoorn uitgevoerd in opdracht van Greenpeace Nederland. De
milieuorganisatie liet consumentenproducten testen op ftalaten,
broomhoudende vlamvertragers, synthetische musken, alkylfenolen en
organotinverbindingen. Kenmerk van deze stoffen is dat ze moeilijk
afbreken in het milieu en in kleine hoeveelheden schadelijk kunnen
zijn. De afgelopen maanden heeft de milieuorganisatie gesprekken
gevoerd met producenten van consumentenartikelen en hen gevraagd
informatie te verstrekken over hun producten. De komende jaren
wordt de website uitgebreid met nieuwe informatie. De
milieuorganisatie zal de door de bedrijven gegeven informatie
steekproefsgewijs onderzoeken. Greenpeace wil dat producenten van
consumentenartikelen overstappen op schone alternatieven. De
onderzoeksresultaten staan samen met de informatie van de bedrijven
op de website van Greenpeace Nederland.

De aangetoonde stoffen zitten in producten die consumenten
dagelijks gebruiken en belanden zowel tijdens de productie, het
gebruik en de afvalfase in het milieu. De stoffen verspreiden zich
over de hele wereld en zijn van de Alpen tot op de Noordpool
teruggevonden. Vaak hopen ze zich op in het vetweefsel van mens en
dier en komen zo terecht in de voedselketen. Onderzoekers vonden de
schadelijke stoffen terug in sediment, schelpdieren, visdiefjes,
walvissen en ijsberen. Een van de stoffen leidde tot
geslachtsverandering bij krokodillen. Nederlandse bedrijven dragen
ook hun steentje bij aan deze vervuiling: alle vijf onderzochte
stofgroepen worden in ons land geproduceerd.

Vorige maand werd door medewerkers van het Academisch Ziekenhuis
Groningen in opdracht van Greenpeace bij ruim tachtig mensen bloed
afgenomen voor een onderzoek naar giftige stoffen bij mensen.
Daarnaast verleenden Tweede Kamerleden Wouter Bos (PvdA) en Krista
van Velzen (SP) hun medewerking aan dit onderzoek. Ook bij
Europarlementariërs en lijsttrekkers Jules Maaten (VVD), Kathalijne
Buitenweg (GroenLinks) en Jens van der Vorm-de Rijke (LPF) is bloed
afgenomen. Het is niet de eerste keer dat Greenpeace onderzoek doet
naar deze stoffen. Eerder werden ze aangetoond in regenwater,
huisstof en Disney-kinderkleding.

De Europese Unie werkt op dit moment aan een nieuw
chemicaliënbeleid. Greenpeace wil dat in Europa de productie en
toepassing van giftige stoffen verboden wordt. De milieuorganisatie
is samen met de Consumentenbond, de FNV, Milieudefensie, Stichting
Natuur en Milieu, de Dierenbescherming, de Waddenvereniging,
Stichting de Noordzee, Wereld natuurfonds, Women in Europe for a
common future en Stichting Reinwater een handtekeningenactie
gestart: eis een lichaam zonder gif. Er zijn speciale
ansichtkaarten gericht aan Staatssecretaris Van Geel van Milieu,
waarop mensen hun handtekening kunnen zetten. Ook via de
Greenpeace-website kunnen mensen meedoen aan de actie.

Nederland is vanaf 1 juli voorzitter van de Europese Unie.
Greenpeace wil dat Van Geel zich inzet voor een streng Europees
chemicaliënbeleid (REACH) met een verbod op de productie en het
gebruik van giftige stoffen en de afspraak dat de industrie
overstapt op niet-schadelijke alternatieven. Voor veel schadelijke
stoffen of toepassingen bestaan al alternatieven. Bovendien wil de
milieuorganisatie dat voordat de stoffen op de markt gebracht mogen
worden, bewezen is dat stoffen daadwerkelijk veilig zijn
(voorzorgsprincipe). Daarnaast moet informatie over stoffen en
producten toegankelijk zijn voor iedereen. Alleen met deze
wettelijke maatregelen kan een eind gemaakt worden aan deze
onnodige vervuiling van het milieu.

Notes:

De onderzoeksresultaten staan op www.lichaamzondergif.nl
Kijk ook op www.greenpeace.nl voor meer informatie over giftige stoffen. Daar zijn tevens de genoemde rapporten en onderzoeken te downloaden.