Amsterdam, Nederland — De Nederlandse regering heeft er eindelijk na vijf jaar voor kunnen zorgen dat de Europese Unie het tijdelijke verbod op het gebruik van ftalaten in kinderspeelgoed en kinderverzorgingsproducten heeft omgezet in een definitief Europees verbod. Greenpeace is zeer verheugd met het verbod op de ftalaten DEHP, DBP, BBP. Dit is een eerste stap om stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu definitief uit producten te weren.

©GP/de Graaf

De Nederlandse regering heeft er eindelijk na vijf jaar voor
kunnen zorgen dat de Europese Unie het tijdelijke verbod op het
gebruik van ftalaten in kinderspeelgoed en
kinderverzorgingsproducten heeft omgezet in een definitief Europees
verbod. Greenpeace is zeer verheugd met het verbod op de ftalaten
DEHP, DBP, BBP. Dit is een eerste stap om stoffen die schadelijk
zijn voor mens en milieu definitief uit producten te weren.

Ftalaten, beter bekend als weekmakers, worden gebruikt om
speelgoed van PVC zacht en buigzaam te maken, maar zitten
bijvoorbeeld ook in cosmetica en vinyl vloerbedekking. Van ftalaten
is bekend dat zij uit het product lekken en zo in het milieu
terechtkomen. Onderzoek bij mens en dier heeft aangetoond dat
blootstelling kan leiden tot verstoring van de hormoonhuishouding,
lever- en nierbeschadigingen, verstoringen van de voortplanting en
zelfs tot kanker. In 1997 startte Greenpeace een campagne tegen het
gebruik van zacht PVC in kinderspeelgoed. Dit leidde uiteindelijk
tot een eerste tijdelijk verbod op het gebruik van ftalaten in
kinderspeelgoed in Europa.

Zodra de wet van kracht wordt, mogen er in Europa geen
kinderspeelgoed of kinderverzorgingsproducten verkocht worden
waarin deze ftalaten zijn verwerkt. Helaas ligt er alleen een
verbod op de meest bekende ftalaten. De drie varianten DINP, DIDP
en DNOP zijn nog niet opgenomen in het verbod en mogen nog steeds
gebruikt worden in speelgoed en verzorgingsproducten voor kinderen
boven de drie jaar. Daarnaast komen ftalaten in nog veel meer
consumentenproducten voor, net als vele andere schadelijke stoffen.
Er is daarom dringende behoefte aan een streng Europees
chemicaliënbeleid met een verbod op de productie en het gebruik van
schadelijke stoffen. Deze REACH wetgeving (Registration, Evaluation
and Authorisation of Chemicals) waarover het Europese parlement
zich op dit moment buigt, zal er voor moeten zorgen dat de
industrie overstapt op onschadelijke alternatieven.

“We zijn blij dat de Europese Commissie tot een definitief
besluit is gekomen. De Europese kinderen zijn nu eindelijk
beschermd tegen deze schadelijke stoffen”, zegt Bart van Opzeeland,
campaigner giftige stoffen bij Greenpeace. “Een aantal winkelketens
en producenten, zoals H&M, Ikea en Samsung, hebben al toegezegd
dat zij alle schadelijke stoffen inclusief PVC en ftatalaten uit
hun producten zullen weren. Zij lopen hiermee ver vooruit op het
nieuwe Europese chemicaliënbeleid en laten hiermee zien dat het
geen enkel probleem is om schadelijke stoffen te vervangen door
onschadelijke alternatieven.”

Greenpeace publiceert binnenkort het rapport waarin de
resultaten van het bloedonderzoek bekend worden gemaakt. Dit
voorjaar is prof. dr. P.J.J. Sauer van het Academisch Ziekenhuis
Groningen in opdracht van Greenpeace een onderzoek begonnen naar de
aanwezigheid van schadelijke stoffen in het menselijk bloed,
waaronder ftalaten.