Nederlandse regering moet zich richten op vrede in plaats van de oorlog voorbereiden

Amsterdam, Nederland — Greenpeace blokkeert sinds het ochtendgloren het eerste schip met Amerikaans oorlogsmaterieel dat vanuit de Rotterdamse haven naar de Golf wil varen. Het vlaggenschip Rainbow Warrior, net terug van acties in Engeland en België, probeert te voorkomen met verschillende rubberboten en kano’s dat de NDS Progress de haven verlaat. Vijfentwintig Greenpeace-actievoerders uit twaalf landen protesteren hiermee tegen de oorlogsvoorbereidingen die de Amerikanen met behulp van de Nederlandse regering treffen. Greenpeace roept de Nederlandse regering op om zich harder in te zetten voor een vreedzame oplossing in plaats van actief mee te werken aan de voorbereidingen voor een illegale oorlog.

Greenpeace blokkeert sinds het ochtendgloren het eerste schip met Amerikaans oorlogsmaterieel dat vanuit de Rotterdamse haven naar de Golf wil varen. Het vlaggenschip Rainbow Warrior, net terug van acties in Engeland en België, probeert te voorkomen met verschillende rubberboten en kano’s dat de NDS Progress de haven verlaat. Vijfentwintig Greenpeace-actievoerders uit twaalf landen protesteren hiermee tegen de oorlogsvoorbereidingen die de Amerikanen met behulp van de Nederlandse regering treffen. Greenpeace roept de Nederlandse regering op om zich harder in te zetten voor een vreedzame oplossing in plaats van actief mee te werken aan de voorbereidingen voor een illegale oorlog.

Greenpeace protesteert wereldwijd tegen de dreigende oorlog in Irak. Deze oorlog zal verwoestende gevolgen hebben voor mens en milieu. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië hebben te kennen gegeven niet terug te schrikken voor het inzetten van massavernietigingswapens, met name kernwapens. Het inzetten van kernwapens zal een grootschalige radioactieve besmetting tot gevolg kunnen hebben voor de gehele Golf-regio.

Bovendien waarschuwt de organisatie dat een oorlog tegen Irak de internationale rechtsorde ondermijnt. Als de Verenigde Staten met haar bondgenoten Irak aanvallen dan wordt de Veiligheidsraad en daarmee de Verenigde Naties buiten spel gezet. Mocht de Veiligheidsraad besluiten dat een preventieve oorlog tegen Irak gerechtvaardigd is, dan handelt ze in strijd met het Handvest van de Verenigde Naties. Daarmee wordt het belang van de Verenigde Naties uitgehold.

Het is duidelijk dat Irak, indien zij beschikt over massavernietigingswapens, net als alle andere staten gedwongen moet worden te ontwapenen. Oorlog is echter niet de oplossing. Ontwapening moet geregeld worden door middel van internationale onderhandelingen, met als basis de verschillende verdragen waarin is vastgelegd dat landen hun arsenaal aan massavernietigings-wapens ontmantelen.

De Nederlandse regering heeft – in de persoon van minister-president Balkenende en de minister van Buitenlandse Zaken De Hoop Scheffer – de afgelopen weken geen kans voorbij laten gaan om de Verenigde Staten te helpen met de voorbereidingen voor de oorlog. Greenpeace roept het demissionaire kabinet op haar medewerking aan de oorlog te staken en zich aan te sluiten bij het kamp van Europese landen die inzetten op een diplomatieke oplossing van deze crisis.