Europees importverbod op illegaal hout in noodzakelijk

Amsterdam, Nederland — Vandaag voert Greenpeace in de haven van Amsterdam actie tegen het schip de NDS Prominence. Actievoerders belemmeren met kano’s en reddingsvlotten de doorvaart van het schip door de sluizen van IJmuiden. Het schip vervoert hout uit Kameroen, waar illegale houtkappers het regenwoud in snel tempo aantasten. De milieuorganisatie wil voorkomen dat het schip haar lading lost en verzoekt de douane het verdachte hout in beslag te nemen.

Duizenden illegaal gekapte mahonie-boomstammen in het Amazone regenwoud, in 2001 ontdekt door Greenpeace. ©Greenpeace/Beltra

Vandaag voert Greenpeace in de haven van Amsterdam actie tegen
het schip de NDS Prominence. Actievoerders belemmeren met kano’s en
reddingsvlotten de doorvaart van het schip door de sluizen van
IJmuiden. Het schip vervoert hout uit Kameroen, waar illegale
houtkappers het regenwoud in snel tempo aantasten. De
milieuorganisatie wil voorkomen dat het schip haar lading lost en
verzoekt de douane het verdachte hout in beslag te nemen.

In Centraal Afrika is illegale houtkap een groot probleem. Zo is
in Kameroen 50 tot 60 procent van de houtkap illegaal. Bedrijven
kappen in gebieden waar het niet mag, kappen teveel bomen of
beschermde boomsoorten. De bedreigde chimpansee en bosolifant
krijgen steeds minder leefruimte. Een van de laatste grote
regenwouden dreigt te verdwijnen. Ook bossen in andere delen van de
wereld hebben zwaar te lijden onder de destructieve effecten van de
ongecontroleerde, illegale kap.

De actie van vandaag is onderdeel van de Greenpeace campagne
“Illegaal hout is crimineel”. Greenpeace toont met deze campagne
aan op welke plaatsen illegaal gekapt hout Nederland binnenkomt en
waar het wordt gebruikt. Ook roept de milieuorganisatie
Nederlanders op mee te helpen, door aangifte te doen van verdacht
hout. Met acties en met de honderden binnengekomen aangiftes zet
Greenpeace de Nederlandse overheid onder druk maatregelen te nemen
tegen illegaal hout.

50 procent van al het tropische hardhout dat Nederland
binnenkomt is illegaal. Jaarlijks is dat ongeveer 1 miljoen kubieke
meter hout met een waarde van 150 miljoen euro. Grootgebruiker van
het illegaal gekapte hardhout zijn overheidsinstanties, ondanks dat
die op papier belijden zo veel mogelijk duurzaam geproduceerd hout
te kopen. Greenpeace vindt, dat overheidsinstellingen zich aan hun
eigen principes moeten houden bij het kopen van bouwmaterialen. Ook
zou de overheid producentenlanden moeten ondersteunen bij de aanpak
van illegale houtkap. Justitie zou Nederlanders, die zich schuldig
maken aan illegale kap en de handel in illegaal hout, moeten
vervolgen.

Naast deze binnenlandse maatregelen is internationale wetgeving
tegen de import van illegaal hout noodzakelijk. De Europese Unie
werkt momenteel aan een actieplan tegen illegaal hout. Medio 2004
wordt de precieze invulling bekend. Greenpeace dringt er op aan,
dat een importverbod op illegaal hout onderdeel wordt van het
Europese actieplan en dat de uitvoering van deze maatregelen snel
volgt. Alleen dan kan de vernietiging van de laatste tropische
oerbossen op aarde tot stilstaan worden gebracht.

Illegale houtkap

Over de hele wereld vernietigt illegale houtkap miljoenen
hectaren oerbos. Deze bossen herbergen bijna de helft van alle
soorten planten en dieren. Illegale houtkap vindt met name plaats
in ontwikkelingslanden, waar de overheid onvoldoende capaciteit
heeft om de boswetten te handhaven. Zolang de internationale markt
een belangrijke drijfveer blijft voor illegale kap, gaat de
vernietiging van de tropische regenwouden door. Duurzaam gekapt
hout kan niet concurreren met het te goedkope illegale hout.
Wetgeving, die de import van illegaal hout verbiedt, is daarom
noodzakelijk.

Notes:

Beschikbare achtergrondinformatie:
– Formulier: doe aangifte van illegaal gekapt hout
– Backgrounder illegaal hout
– Zie ook: www.greenpeace.nl