Europees importverbod op illegaal hout in noodzakelijk

Amsterdam, Nederland — Vandaag voert Greenpeace in de haven van Amsterdam actie tegen het schip de NDS Prominence. Actievoerders belemmeren met kano’s en reddingsvlotten de doorvaart van het schip door de sluizen van IJmuiden. Het schip vervoert hout uit Kameroen, waar illegale houtkappers het regenwoud in snel tempo aantasten. De milieuorganisatie wil voorkomen dat het schip haar lading lost en verzoekt de douane het verdachte hout in beslag te nemen.

Vandaag voert Greenpeace in de haven van Amsterdam actie tegen het schip de NDS Prominence. Actievoerders belemmeren met kano’s en reddingsvlotten de doorvaart van het schip door de sluizen van IJmuiden. Het schip vervoert hout uit Kameroen, waar illegale houtkappers het regenwoud in snel tempo aantasten. De milieuorganisatie wil voorkomen dat het schip haar lading lost en verzoekt de douane het verdachte hout in beslag te nemen.

In Centraal Afrika is illegale houtkap een groot probleem. Zo is in Kameroen 50 tot 60 procent van de houtkap illegaal. Bedrijven kappen in gebieden waar het niet mag, kappen teveel bomen of beschermde boomsoorten. De bedreigde chimpansee en bosolifant krijgen steeds minder leefruimte. Een van de laatste grote regenwouden dreigt te verdwijnen. Ook bossen in andere delen van de wereld hebben zwaar te lijden onder de destructieve effecten van de ongecontroleerde, illegale kap.

De actie van vandaag is onderdeel van de Greenpeace campagne “Illegaal hout is crimineel”. Greenpeace toont met deze campagne aan op welke plaatsen illegaal gekapt hout Nederland binnenkomt en waar het wordt gebruikt. Ook roept de milieuorganisatie Nederlanders op mee te helpen, door aangifte te doen van verdacht hout. Met acties en met de honderden binnengekomen aangiftes zet Greenpeace de Nederlandse overheid onder druk maatregelen te nemen tegen illegaal hout.

50 procent van al het tropische hardhout dat Nederland binnenkomt is illegaal. Jaarlijks is dat ongeveer 1 miljoen kubieke meter hout met een waarde van 150 miljoen euro. Grootgebruiker van het illegaal gekapte hardhout zijn overheidsinstanties, ondanks dat die op papier belijden zo veel mogelijk duurzaam geproduceerd hout te kopen. Greenpeace vindt, dat overheidsinstellingen zich aan hun eigen principes moeten houden bij het kopen van bouwmaterialen. Ook zou de overheid producentenlanden moeten ondersteunen bij de aanpak van illegale houtkap. Justitie zou Nederlanders, die zich schuldig maken aan illegale kap en de handel in illegaal hout, moeten vervolgen.

Naast deze binnenlandse maatregelen is internationale wetgeving tegen de import van illegaal hout noodzakelijk. De Europese Unie werkt momenteel aan een actieplan tegen illegaal hout. Medio 2004 wordt de precieze invulling bekend. Greenpeace dringt er op aan, dat een importverbod op illegaal hout onderdeel wordt van het Europese actieplan en dat de uitvoering van deze maatregelen snel volgt. Alleen dan kan de vernietiging van de laatste tropische oerbossen op aarde tot stilstaan worden gebracht.

Illegale houtkap

Over de hele wereld vernietigt illegale houtkap miljoenen hectaren oerbos. Deze bossen herbergen bijna de helft van alle soorten planten en dieren. Illegale houtkap vindt met name plaats in ontwikkelingslanden, waar de overheid onvoldoende capaciteit heeft om de boswetten te handhaven. Zolang de internationale markt een belangrijke drijfveer blijft voor illegale kap, gaat de vernietiging van de tropische regenwouden door. Duurzaam gekapt hout kan niet concurreren met het te goedkope illegale hout. Wetgeving, die de import van illegaal hout verbiedt, is daarom noodzakelijk.