Uitzaaien van gemanipuleerde maiszaden tegengegaan

De Veluwe, Nederland — 20 actievoerders van Greenpeace voorkomen vanmorgen dat stuifmeel van genetisch gemanipuleerde mais in het milieu belandt. Ze doen dat door de bloemen met stuifmeel te verpakken in plastic zakjes. Het maisveld, op de Veluwe nabij Arnhem, is afgezet met gevarenlint en er is een spandoek geplaatst met de tekst: ‘Zaai veilig of zaai niet’. De aangeplante gentechmaïs is een proef van het Ministerie van Landbouw. De milieuorganisatie protesteert met de actie tegen proeven op het open veld van maïs en andere gewassen waaraan kunstmatig genetische eigenschappen zijn toegevoegd.

Greenpeace is tegen de teelt van gentech-gewassen in de natuur.
Genetische manipulatie is een onbetrouwbare techniek met
onvoorspelbare gevolgen voor mens en milieu. Gentech-gewassen zijn
een gevaar voor de soortenrijkdom van landbouwgewassen. Besmetting
van conventionele en biologische gewassen door zaden van
gentech-soorten is niet te voorkomen en onomkeerbaar. “Het is
ongelofelijk dat na zoveel schandalen en mislukkingen het
Ministerie van Landbouw gewoon doorgaat met dit soort proeven”,
zegt Sandra Schalk, campagneleider genetische manipulatie van
Greenpeace Nederland.

De zogenaamde ‘coëxistentie’, het naast elkaar telen van
gentech-, gewone en biologische gewassen, is een fabeltje. In 2006
toonde Greenpeace met het rapport ‘Impossible Coexistence’ [1] aan,
dat besmetting van conventionele en biologische gewassen door
gentechmateriaal niet te voorkomen is. Het rapport beschrijft de
situatie in Spanje, waar al enkele jaren commerciële teelt van
gentechmais plaats vindt. Biologische boeren moesten als gevolg van
besmetting hun hele oogst vernietigen.

De proeven met de gentechmais lijken bedoeld om de conventionele
en biologische lanbouwsectoren ervan te overtuigen dat
gentech-landbouw in Nederland mogelijk is zonder schade. Een
stuurgroep met vertegenwoordigers van deze partijen hebben echter
allen de huidige proefopzet afgewezen. De proef zelf is
wetenschappelijk niet goed genoeg. Greenpeace vindt het ook
onverantwoord om het gevaar van uitkruising te testen met het
gevaarlijke gewas zelf.

Ook als met gentech-gewassen gemaakte producten vervoerd worden
treedt steeds besmetting op. Recent heeft Greenpeace aangetoond dat
een lading maisgluten uit de VS vervuild was met een illegale
gentechmais, die in Europa niet toegestaan is. De lading bleek nog
zeven andere gentechvarianten te bevatten. Het blijkt steeds weer
onmogelijk om gentech-producten gescheiden te houden van
niet-gentech-producten.

 [1]