Amsterdam, Nederland —

Greenpeace wil dat het seismisch onderzoek in de Sakhalin-regio
(Rusland), het voedselgebied van de zeer bedreigde grijze
walvissen, direct wordt stopgezet. Al enkele dagen voert
oliemaatschappij Exxon met behulp van onderzeese explosies illegale
seismische testen uit. Juist in het gebied waar de meest bedreigde
walvissoort ter wereld op dit moment haar voedsel moet vinden.
Greenpeace wil dat er, totdat de grijze walvis niet meer wordt
bedreigd, een moratorium komt op alle olie- en gasactiviteiten in
het Sakhalin-gebied.

De grijze walvissen in het westelijke gedeelte van de Stille
Oceaan zijn vorig jaar door de International Union for the
Conservation of Nature (IUCN) uitgeroepen tot zeer bedreigde
diersoort. Studies van Russische en Amerikaanse wetenschappers
laten zien dat er nog circa honderd grijze walvissen in leven zijn.
Van slechts twaalf exemplaren is bekend dat ze een jong dragen.
Veel van de grijze walvissen zijn sterk vermagerd. Elke verdere
verslechtering van hun gezondheid bedreigt de mogelijkheid om zich
voort te planten en kan zelfs leiden tot hun dood.

Het seismische onderzoek naar onderzeese voorraden gas en olie
wordt uitgevoerd door een dochtermaatschappij van Exxon,
ExxonNeftegas. Deze seismische activiteiten zijn illegaal: Volgens
de Russische wetgeving moet er een milieu effect rapportage gemaakt
worden voor de seismische testen. Dit is niet gebeurd. Andere
oliemaatschappijen zoals Shell zijn ook actief in de Sakhalin-regio
en hebben laten weten in de toekomst opnieuw seismische testen uit
te willen voeren.

Door de seismische explosies kunnen de bedreigde grijze
walvissen moeilijker aan voldoende voedsel komen en de dieren
kunnen zelfs geheel uit hun gebied worden verdreven. In het
Sakhalin-gebied voedt deze populatie grijze walvis zich elk jaar
tussen mei en oktober. In die periode slaan ze het voedsel op. In
de periode van oktober tot mei eten ze niets meer tijdens hun reis
naar het zuiden, tot ze weer terug zijn in Sakhalin.

Op basis van het zeer lage aantal grijze walvissen en
waarnemingen van de vermagerde exemplaren heeft het
Wetenschappelijke Comité van de Internationale Walvisvaart
Commissie (IWC) alle seismische testen in het voedselgebied van de
dieren ten sterkste afgeraden. De IWC nam de aanbevelingen van haar
wetenschappelijke raad op 26 juli over. De IWC wil dat “seismische
activiteiten niet plaatsvinden in gebieden waar deze walvissen zich
bevinden.”

Greenpeace vindt het onaanvaardbaar dat er onderwaterexplosies
plaatsvinden in het voedselgebied van een bedreigde diersoort. Als
er nog maar zo weinig exemplaren van een walvissoort in leven zijn,
kan de dood of de onvruchtbaarheid van een enkele walvis het
verschil betekenen tussen voortbestaan of uitsterven van de soort.
Greenpeace wil dat het seimisch onderzoek van Exxon onmiddellijk
wordt stopgezet.