International — Computergigant Hewlett-Packard heeft besloten geen schadelijke stoffen meer te gebruiken in haar producten. Het gaat om schadelijke stoffen die moeilijk afbreekbaar zijn, zich ophopen in vetweefsel en vaak hormoonverstorende eigenschappen hebben. HP maakte het besluit bekend in haar “Global Citizens” rapport (1), dat vandaag in het Duitse Hannover werd gepubliceerd vlak voor de aanvang van de grootste elektronicabeurs ter wereld Cebit. Het besluit is tot stand gekomen onder druk van Greenpeace. De milieuorganisatie hield diverse gesprekken met het elektronicaconcern en voerde wereldwijd acties. In Nederland blokkeerde Greenpeace de hoofdingang van het concern met een muur van oude HP-computers.

Actie bij Hewlett-Packard: HP weigert schadelijke stoffen uit producten te halen. © Greenpeace/van Delden

“HP is het zoveelste bedrijf dat zelf op zoek gaat naar
alternatieven voor schadelijke stoffen en niet wacht op de nieuwe
Europese chemicaliënwetgeving REACH (2)”, zegt Marietta Harjono,
campagneleider giftige stoffen van Greenpeace Nederland. Eerdere
bedrijven in de elektronicasector die overstapten zijn LGE,
Motorola, Nokia, Samsung, Sony and Sony Ericsson. Ook in andere
sectoren hebben veel concerns deze stap al gezet. De bedrijven
geven daarmee aan dat het heel goed mogelijk is om door innovatie
schadelijke stoffen te vervangen voor veilige stoffen
(subsititutie). REACH is daarmee niet iets van de toekomst, maar
wordt nu al toegepast.

Helaas zijn lang niet alle bedrijven bereid over te gaan op
betere alternatieven. Daarom eist Greenpeace van de politiek zich
hard te maken voor een strenger Europees chemicaliënbeleid met een
verbod op de productie, het gebruik van schadelijke stoffen en de
verplichte vervanging van schadelijke stoffen. Een goede
chemicaliënwetgeving is belangrijk omdat schadelijke stoffen in
mens en milieu terechtkomen met grote risico’s voor kwetsbare
groepen zoals ongeboren kinderen (3).

Het door Nederland gesteunde voorstel voor chemicaliënwetgeving
dat de Raad van Ministers dit najaar op tafel heeft gelegd is veel
te slap. De ministers verwerpen bijvoorbeeld het principe van het
verplicht vervangen van schadelijke stoffen door veilige
alternatieven, terwijl het Europese parlement zich nog uitsprak
vóór dit principe. De raad verwacht dat de chemische industrie uit
eigen beweging alternatieven voor schadelijke chemische stoffen
zoekt. Europese instanties zullen daarmee toestemming blijven geven
voor het gebruikt van schadelijke stoffen, zelfs wanneer er een
veiliger alternatief voorhanden is. “Bedrijven zoals HP laten zien
dat substitutie van schadelijke stoffen mogelijk is. Waar wacht de
wetgever nu nog op? Alleen met een strenge chemicaliënwetgeving zal
de blootsteling van mens en milieu aan schadelijke stoffen
verdwijnen”, zegt Marietta Harjono.

Het huidige REACH-voorstel gaat mede door druk van Nederland
goedkoper uitvallen voor bedrijven. Dit werd gisteren als een
overwinning gepresenteerd bij de aftrap van een landelijke
voorlichtingscampagne van onder andere EZ en VROM over de nieuwe
chemicaliënwetgeving. Het milieu en onze gezondheid moeten echter
de prijs betalen voor deze goedkopere en minder strenge wetgeving.
Hoopvol is het dat minister Brinkhorst erkende dat milieuwetgeving
tot innovatie bij bedrijven kan leiden. HP is daar het levende
voorbeeld van. Naast innovatie zijn er andere voordelen van een
goede REACH-wetgeving. Het zou de kosten voor bijvoorbeeld
waterzuivering en gezondheidszorg drastisch omlaag brengen (3).

In het najaar wordt er voor het laatst over REACH gestemd, dit
geeft Nederland de kans om alsnog voor het milieu én innovatie te
kiezen. Greenpeace eist dat Nederland zich sterk maakt voor
verplichte substitutie van schadelijke stoffen voor veilige
alternatieven.

De koopwijzer is te raadplegen op
www.greenpeace.nl/koopwijzer

Noten:

(1) Het “Global Citizens” rapport is te downloaden van:
htttp://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/gcreport/products/materialinnov.html

(2) REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van
Chemische stoffen

(3) Dit blijkt uit eerder gepubliceerde rapporten van
Greenpeace. De rapporten “GIF bloedlink”, en “A present for Life –
hazardous chemicals in umbilical cord blood” zijn te downloaden van
www.greenpeace.nl/reports

(4) Deze besparingen zijn onderzocht in opdracht van de Europese
Commissie, het rapport “The Impact of REACH on the environment and
human health” is te downloaden van:
http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/reach.htm