IBM krijgt als eerste bedrijf logo HIER voor klimaatvriendelijke kantoren

Amsterdam, Nederland — Greenpeace Nederland beloont de energiezuinige kantoorpanden van IBM met een klimaatlogo. Dit logo van de landelijke klimaatcampagne HIER werd nog niet eerder toegekend aan kantoren. IBM Nederland bemachtigde het logo door haar kantoorpanden energiezuinig te maken en groene stroom in te kopen. Om de toekenning bij haar medewerkers te onderstrepen vertoont IBM Nederland hen de klimaatfilm ‘An Inconvenient Truth’. In deze film gaat de voormalige Amerikaanse presidentskandidaat Al Gore in op de verwoestende gevolgen van klimaatverandering. Greenpeace roept alle bedrijven in Nederland op om hun kantoren klimaatvriendelijk te maken.

“Hier” is een landelijke campagne om Nederland meer te betrekken bij het klimaatprobleem. Greenpeace doet er actief aan mee.


Premier Balkenende vervangt in het torentje een gewone lamp voor een spaarlamp

“Als we het klimaatprobleem tegen
willen gaan, moeten we allemaal onze bijdrage leveren. Zowel op het
werk als thuis”, aldus Harry van Dorenmalen, algemeen directeur IBM
Nederland. “IBM kon zo snel aan de criteria voldoen omdat we al
jaren bezig zijn om onze kantoorpanden zo energiezuinig mogelijk te
maken. In die periode hebben we ingezet op een forse
energiebesparing van 4% per jaar. Ook lieten we een
warmtekrachtkoppeling installeren op het hoofdkantoor in Amsterdam.
Resultaat: maar liefst 38% minder CO2-uitstoot.”

“Het is inspirerend om te zien hoe
steeds meer bedrijven zich inspannen voor het klimaat. De
dienstensector verbruikt een derde van de totale elektriciteit in
Nederland. Daar valt dus veel klimaatwinst te behalen”, zegt Jan
Willem Dol, campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace. Deze
zomer organiseerde IBM een grote brainstorm, de ‘innovation jam’,
waar ook vernieuwende milieuconcepten uitgedacht werden. In de tien
beste ideeën wordt 100 miljoen dollar geïnvesteerd. Dit geld gaat
onder andere naar klimaatprojecten, zoals slimme
energiemeetsystemen en intelligente elektriciteitsnetwerken.

IBM start voor haar medewerkers een
bewustzijnsprogramma over klimaatverandering. Als kerstactie doet
IBM mee aan de campagne van Greenpeace voor één miljoen
spaarlampen. Met deze campagne stimuleert Greenpeace Nederlanders
om hun energieverslindende gloeilampen te vervangen door
spaarlampen. “We zijn blij dat IBM ook haar medewerkers oproept om
in het dagelijks leven slimmer met energie om te springen”, aldus
Jan Willem Dol van Greenpeace. “Want er is geen plek die je mag
overslaan bij de aanpak van het klimaatprobleem.”

De HIER-campagne

HIER is een initiatief van 38 goede doelen die in Nederland en
daarbuiten een groot aantal projecten uitvoeren om het wereldwijde
klimaatprobleem aan te pakken. Het initiatief is erop gericht om
Nederlandse consumenten, bedrijven en overheden te betrekken bij
het klimaatprobleem. Het stimuleren van klimaatvriendelijke
producten is daarbij erg belangrijk. Eerder sloot de Rabobank zich
aan bij de HIER-campagne met de Klimaat-creditcard. De band Normaal
gaf een klimaatneutrale tournee. De HIER-campagne wil laten zien
dat de oplossing van het klimaatprobleem niet ergens ver van huis
ligt, maar dichtbij.