Actieschip Esperanza vaart uit voor actie en onderzoek op Noordzee

Amsterdam, Nederland — Greenpeace wijst 40 procent van de Noordzee aan als reservaat om het zeeleven te beschermen. In deze gebieden mogen geen schadelijke activiteiten plaatsvinden als visserij, zandwinning of olie- en gasboringen. Zeereservaten zijn nodig, omdat de natuur en visbestanden in de Noordzee ernstig achteruit zijn gegaan. Dit staat in het rapport ‘Rescuing the North and Baltic Sea: Marine Reserves, a key tool’, dat Greenpeace vandaag uitbrengt. Voor het eerst worden wetenschappelijk onderbouwde kaarten gepubliceerd, waarop de zeereservaten staan ingetekend. Later vandaag vertrekt het Greenpeaceschip de Esperanza vanuit Londen voor onderzoek en actie op de Noordzee.

Greenpeace wijst 40 procent van de Noordzee aan als reservaat om
het zeeleven te beschermen. In deze gebieden mogen geen schadelijke
activiteiten plaatsvinden als visserij, zandwinning of olie- en
gasboringen. Zeereservaten zijn nodig, omdat de natuur en
visbestanden in de Noordzee ernstig achteruit zijn gegaan. Dit
staat in het rapport ‘Rescuing the North and Baltic Sea: Marine
Reserves, a key tool’, dat Greenpeace vandaag uitbrengt. Voor het
eerst worden wetenschappelijk onderbouwde kaarten gepubliceerd,
waarop de zeereservaten staan ingetekend. Later vandaag vertrekt
het Greenpeaceschip de Esperanza vanuit Londen voor onderzoek en
actie op de Noordzee.

Op basis van wetenschappelijke informatie heeft Greenpeace voor
de Noordzee zeven gebieden aangewezen, in de ook zwaar aangetaste
Oostzee tien gebieden. In deze gebieden mogen geen schadelijke
activiteiten plaatsvinden. Deze stukken zee zijn gekozen omdat ze
ecologisch belangrijk zijn voor vogels, dolfijnen en ander
zeeleven. Daarnaast is de kaart gebaseerd op de paaigebieden en
kraamkamers van alle commercieel belangrijke vissoorten. In deze
zeereservaten kan het hele ecosysteem herstellen en kunnen vissen
zich ongestoord voortplanten. Voorbeelden overal ter wereld
bewijzen het succes. Zoals de oostkust van de Verenigde Staten en
Canada: door stukken af te sluiten voor bodemvisserij kwam in de
hele kustzee meer schelpdieren en vis.

Het huidige beheer van de Europese zeeën schiet te kort, vindt
Greenpeace. Het beleid is versnipperd over de afdelingen visserij,
natuurbeheer, scheepvaart etc. en werkt daardoor niet. De visquota
zijn te zeer een economisch compromis, dat erg op de korte termijn
is gericht en voorbij gaat aan wetenschappelijk adviezen. De meeste
visbestanden zijn de laatste jaren steeds verder gedaald. Zoals de
kabeljauw: deze vis staat op de lijst van bedreigde diersoorten van
OSPAR, het overlegorgaan voor de Noord-Oost Atlantische Oceaan,
maar de Europese Visserijraad staat elk jaar weer te hoge
vangsthoeveelheden toe.

Andere problemen in de Noordzee en Oostzee zijn het jaarlijks
verdrinken van duizenden dolfijnen, walvissen en andere
zeezoogdieren in visnetten. Vervuiling vanaf land vergiftigt de
zeeën. Slecht onderhouden schepen vormen een risico voor de gehele
zee. De sterk toenemende zand- en grindwinning brengt grote
ecologische schade toe aan het bodemleven.

Het afsluiten van 40 procent van de Noordzee en Oostzee voor
schadelijke activiteiten is hard nodig. Greenpeace roept de
regeringen rond de Noordzee en Oostzee en de Europese Unie op echt
werk te maken van een goed beheer van onze zeeën. Gert Jan Gast,
campagneleider oceanen van Greenpeace: “De afgelopen eeuw is de
Noordzee zwaar aangetast door zwalkend beleid. Met het instellen
van zeereservaten is herstel van het ecosysteem en daarmee de vis
nog mogelijk. Dat is nodig voor een gezonde toekomst voor natuur,
vis én visserij.”

Notes:

Na de presentatie van het rapport vertrekt het Greenpeaceschip De Esperanza uit Londen voor onderzoek en actie. Rond 1 augustus zal het schip de haven van Amsterdam aandoen voor een tussenstop. Voor journalisten is een beperkt aantal plaatsen aan boord. Greenpeace heeft bijzonder onder- en bovenwaterbeeldmateriaal beschikbaar. Het rapport is te downloaden via https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2018/06/gpnorthsea2004.pdf