Raad van State: grote blunders VROM inzake gifschip Otapan

Amsterdam, Nederland — Staatssecretaris Van Geel van Milieu had voor het gifschip de Otapan nooit een exportvergunning mogen verlenen, concludeerde de Raad van State vanmorgen. Greenpeace Nederland, dat beroep aantekende tegen de vergunning van het ministerie van VROM, krijgt met deze uitspraak gelijk.

De Otapan vaart over het Noordzeekanaal naar Amsterdam

VROM had ervoor moeten zorgen dat het schip grondig was
geïnspecteerd en dat de sloopwerf in Turkije dit schip veilig kon
slopen. Pas dan had het ministerie een exportvergunning mogen
verlenen. “We zijn tevreden met dit signaal van de Raad van State.
Nederland mag haar milieuproblemen niet exporteren, nu niet en niet
in de toekomst. Laten we hopen dat de nieuwe regering daar lering
uit trekt”, aldus Liesbeth van Tongeren, directeur Greenpeace
Nederland. Van Geel verleende een foute exportvergunning voor het
sloopschip, ondanks eerder onderzoek van VROM naar de hoeveelheid
asbest en andere giftige stoffen aan boord. Een vergunning werd
afgegeven voor een schip met slechts 1000 kilo asbest aan boord. In
werkelijkheid is sprake van ruim 70.000 kilo. Tegelijk had de
scheepseigenaar voldoende borg moeten storten, zodat deze voor de
terugsleep-en saneringskosten opdraait en niet de Nederlandse
belastingbetaler, vindt Greenpeace. Van Geel heeft inmiddels
toegegeven fouten te hebben gemaakt. Na acties van Greenpeace en
het Schipbreaking Platform weigerde Turkije afgelopen zomer het
schip te slopen. Ook naburige landen weigerden het gifschip en dus
moest het terug naar Nederland worden gesleept. Half oktober kwam
het schip aan in de haven van Amsterdam. Het wordt nu in Nederland
gesaneerd voor het zal worden gesloopt. VROM wilde het schip in
Turkije laten slopen, omdat dit in Nederland te duur zou zijn. Maar
op de sloopwerf van Aliaga, Turkije, kunnen deze enorme
hoeveelheden asbest en andere giftige stoffen niet veilig
verwijderd worden. Het op onverantwoorde wijze slopen van
zeeschepen is een belangrijke oorzaak van vervuiling van zeeën en
kusten. De gezondheid van sloopwerf medewerkers loopt daarbij
ernstig gevaar. Nederland is op dit moment een van de weinige
plekken waar de Otapan veilig ontmanteld kan worden. “Deze
uitspraak is fantastisch nieuws, maar het probleem van sloopschepen
is groter dan alleen de Otapan en Nederland. Uiteindelijk moeten we
dit in Europees verband structureel oplossen, zodat de vervuiler
betaalt en schepen op een schone, mens- en milieuvriendelijke
manier worden gesloopt”, aldus Van Tongeren. Greenpeace is een
onafhankelijke, wereldwijde milieuorganisatie die wordt
vertegenwoordigd in meer dan 40 landen. De organisatie wordt in
Nederland gesteund door bijna 580.000 donateurs. Greenpeace voert
actie tegen klimaatverandering, nucleaire energie, giftige stoffen,
het kappen van oerbossen en het verdwijnen van biodiversiteit op
land en zee.