VROM stapelt fout op fout inzake Otapan

Amsterdam, Nederland — Greenpeace schepen begeleiden vanmorgen het asbestschip de Otapan in het Noordzeekanaal naar haar oude ligplaats in de haven van Amsterdam. De roestende tanker keert terug van haar reis naar Turkije, waar zij gesloopt zou worden. Turkije bedankte voor die eer, toen bleek dat het ministerie van VROM een foute export vergunning had afgegeven. Greenpeace spoort staatssecretaris Van Geel en zijn departement aan om nu echt “schoon schip te maken” in het vieze dossier van de Otapan.


De Otapan vaart over het Noordzeekanaal naar Amsterdam

Het Global Platform on Shipbreaking (1) en Greenpeace vinden het
terecht dat het sloopschip Otapan terugkeert uit het Middellandse
Zeegebied. “Afgedankte schepen vol gevaarlijk afval zijn het
probleem van scheepseigenaren,” vindt Liesbeth van Tongeren,
directeur van Greenpeace Nederland. “Ons principe is de vervuiler
betaalt. Lukt het niet de eigenaar aan te pakken, dan nog mag
Nederland zo’n milieuprobleem niet exporteren naar minder
welvarende landen.”

De internationale en Nederlandse regels zijn duidelijk over het
exporteren van gevaarlijk afval: dat mag alleen onder strenge
voorwaarden. Maar het ministerie van VROM wilde van het gifschip af
en stapelde fout op fout. Zo was er geen fatsoenlijk inventaris van
wat er nu precies aan gif in het schip zit, geen kloppende export
vergunning waardoor Turkije het schip niet wilde en VROM heeft de
eigenaar een veel te lage borg gevraagd zodat de Nederlandse
belastingbetaler nu waarschijnlijk voor de kosten gaat
opdraaien.

De Otapan vertrok in juli van dit jaar richting Turkije, waar
het volgens het ministerie van VROM op een goede wijze gesloopt zou
kunnen worden. Terwijl het schip nog onderweg was, kwam uit dat de
exportvergunning niet deugde. De vergunning was voor de uitvoer van
1000 kilo asbest, terwijl er netto minstens 54.000 kilo in zit.
VROM wist dit al in 2002 uit rapporten die ze zelf hadden laten
opstellen. De andere aanwezige giftige stoffen (zware metalen,
PCB’s, PHB’s enz.) zijn verzwegen. Ook bleek de gekozen sloopwerf
in Turkije niet in staat om een schip met zoveel gevaarlijke
materialen op mens- en milieuvriendelijke wijze te slopen. Het
ministerie van VROM zou de werf hebben onderzocht, maar kon later
niet aannemelijk maken dat deze werf dit gifschip verantwoord kon
slopen.

Van Geel en zijn ambtenaren verspelen zo langzamerhand de
reputatie van Nederland. Op internationale conferenties over dit
onderwerp speelden Van Geel en zijn ambtenaren een constructieve
rol maar nu het op daden aankomt sjoemelt ook Nederland met een
gifschip om geld te besparen. Eindverantwoordelijke Van Geel legt
de fout bij iedereen behalve bij zichzelf. Zo probeert hij
Greenpeace medeverantwoordelijk te maken door te beweren dat
Greenpeace en VROM “samen optrokken” en van te voren deze sloopdeal
met Turkije goedkeurden. Integendeel: Greenpeace sloeg alarm toen
duidelijk werd dat er werd gesjoemeld met de Otapan.

Greenpeace wil dat afgedankte schepen op een fatsoenlijke manier
worden gesloopt; volgens de internationale afspraken en dus zonder
de veiligheid van mens en milieu in gevaar te brengen. Het Global
Platform on Shipbreaking, waarvan Greenpeace deel uitmaakt samen
met BAN, Bellona en Initiative on Harzardous Shipbreaking in
Turkey, blijven de Otapan op de voet volgen.

(1) Greenpeace, BAN, Bellona en Initiative on Harazdous
Shipbreaking in Turkey vormen het Global Platform on
Shipbreaking