Spaanse vissers en Greenpeace vragen Balkenende om strengere regels voor zeetransport

Den Haag, Nederland — Greenpeace voert woensdag actie voor veiliger tankers bij het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Galicische vissers ondersteunen de actie met hun aanwezigheid. Minister-president Balkenende kan komende donderdag in Kopenhagen de fouten van zijn LPF-minister goedmaken. Terwijl andere landen van de Europese Unie aandringen op nieuwe, strengere maatregelen voor tankers, heeft minister De Boer van Verkeer afgelopen vrijdag op de EU-transportraad een verbod op enkelwandige tankers voorlopig tegengehouden. Het lukt minister De Boer niet om verder te kijken dan de haven van Rotterdam. Premier Balkenende kan het internationale gezicht van Nederland redden, als hij de discussie over zeetransporten in Kopenhagen weer vlot weet te trekken.

Greenpeace voert woensdag actie voor veiliger tankers bij het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Galicische vissers ondersteunen de actie met hun aanwezigheid. Minister-president Balkenende kan komende donderdag in Kopenhagen de fouten van zijn LPF-minister goedmaken. Terwijl andere landen van de Europese Unie aandringen op nieuwe, strengere maatregelen voor tankers, heeft minister De Boer van Verkeer afgelopen vrijdag op de EU-transportraad een verbod op enkelwandige tankers voorlopig tegengehouden. Het lukt minister De Boer niet om verder te kijken dan de haven van Rotterdam. Premier Balkenende kan het internationale gezicht van Nederland redden, als hij de discussie over zeetransporten in Kopenhagen weer vlot weet te trekken.

De bij Spanje vergane Prestige was slechts een van de 2200 enkelwandige tankers die olie of chemicaliën vervoeren. Alleen al door het Nederlandse deel van de Noordzee varen dagelijks 43 tankers; ook langs het kwetsbare Waddengebied. In 1998 nog lieten 16.000 Wadvogels het leven door weggelekte brandstof van een kustvaarder. Toch bagatelliseert minister De Boer publiekelijk de kans op een ongeluk in Nederlandse wateren. Na afloop van de EU-transportraad weerklonken er optimistische geluiden over ‘betere regels,’ maar in feite is er nog geen enkele beslissing gevallen. Tankers als de Prestige kunnen nu dankzij De Boer nog steeds ongestoord de zee op. Bij een ramp zijn nu alleen het schip en haar lading verzekerd, niemand is wettelijk aansprakelijk voor de milieuschade. Greenpeace wil daarom van de EU:

– een onmiddellijk verbod op enkelwandige tankers,

– strengere veiligheidsregels,

– een vaarverbod voor tankers rond ecologisch kwetsbare gebieden en

– onbeperkte aansprakelijkheid voor alle betrokkenen bij een zeeramp, van olie-industrie tot scheepseigenaren.

De regering-Balkenende dreigt het milieu opnieuw de rug toe te keren. Nederlandse kiezers kunnen via de website
www.stopderoestbakken.nl hun oproep versturen voor strengere regels voor tankers. Greenpeace, Wereld Natuur Fonds, de Waddenvereniging, Stichting de Noordzee, Vogelbescherming en Kust & Zee ondersteunen deze cyberactie.

Europa wil gevaarlijke tankers al vóór 2015 uit de vaart nemen, maar Nederland vertraagt die besluitvorming. De EU-top in Kopenhagen op 12 en 13 december is dit jaar de laatste kans om nu gezamenlijk een eind te maken aan de risico’s van de vele transporten. Greenpeace roept premier Balkenende op om deze kans te grijpen. De zee verdient die extra inspanning van het regeringshoofd van een zeevarende natie.