Spaanse vissers en Greenpeace vragen Balkenende om strengere regels voor zeetransport

Den Haag, Nederland — Greenpeace voert woensdag actie voor veiliger tankers bij het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Galicische vissers ondersteunen de actie met hun aanwezigheid. Minister-president Balkenende kan komende donderdag in Kopenhagen de fouten van zijn LPF-minister goedmaken. Terwijl andere landen van de Europese Unie aandringen op nieuwe, strengere maatregelen voor tankers, heeft minister De Boer van Verkeer afgelopen vrijdag op de EU-transportraad een verbod op enkelwandige tankers voorlopig tegengehouden. Het lukt minister De Boer niet om verder te kijken dan de haven van Rotterdam. Premier Balkenende kan het internationale gezicht van Nederland redden, als hij de discussie over zeetransporten in Kopenhagen weer vlot weet te trekken.

Greenpeace voert woensdag actie voor veiliger tankers bij het
Tweede Kamergebouw in Den Haag. Galicische vissers ondersteunen de
actie met hun aanwezigheid. Minister-president Balkenende kan
komende donderdag in Kopenhagen de fouten van zijn LPF-minister
goedmaken. Terwijl andere landen van de Europese Unie aandringen op
nieuwe, strengere maatregelen voor tankers, heeft minister De Boer
van Verkeer afgelopen vrijdag op de EU-transportraad een verbod op
enkelwandige tankers voorlopig tegengehouden. Het lukt minister De
Boer niet om verder te kijken dan de haven van Rotterdam. Premier
Balkenende kan het internationale gezicht van Nederland redden, als
hij de discussie over zeetransporten in Kopenhagen weer vlot weet
te trekken.

De bij Spanje vergane Prestige was slechts een van de 2200
enkelwandige tankers die olie of chemicaliën vervoeren. Alleen al
door het Nederlandse deel van de Noordzee varen dagelijks 43
tankers; ook langs het kwetsbare Waddengebied. In 1998 nog lieten
16.000 Wadvogels het leven door weggelekte brandstof van een
kustvaarder. Toch bagatelliseert minister De Boer publiekelijk de
kans op een ongeluk in Nederlandse wateren. Na afloop van de
EU-transportraad weerklonken er optimistische geluiden over ‘betere
regels,’ maar in feite is er nog geen enkele beslissing gevallen.
Tankers als de Prestige kunnen nu dankzij De Boer nog steeds
ongestoord de zee op. Bij een ramp zijn nu alleen het schip en haar
lading verzekerd, niemand is wettelijk aansprakelijk voor de
milieuschade. Greenpeace wil daarom van de EU:

– een onmiddellijk verbod op enkelwandige tankers,

– strengere veiligheidsregels,

– een vaarverbod voor tankers rond ecologisch kwetsbare gebieden
en

– onbeperkte aansprakelijkheid voor alle betrokkenen bij een
zeeramp, van olie-industrie tot scheepseigenaren.

De regering-Balkenende dreigt het milieu opnieuw de rug toe te
keren. Nederlandse kiezers kunnen via de website
www.stopderoestbakken.nl hun oproep versturen voor strengere regels
voor tankers. Greenpeace, Wereld Natuur Fonds, de Waddenvereniging,
Stichting de Noordzee, Vogelbescherming en Kust & Zee
ondersteunen deze cyberactie.

Europa wil gevaarlijke tankers al vóór 2015 uit de vaart nemen,
maar Nederland vertraagt die besluitvorming. De EU-top in
Kopenhagen op 12 en 13 december is dit jaar de laatste kans om nu
gezamenlijk een eind te maken aan de risico’s van de vele
transporten. Greenpeace roept premier Balkenende op om deze kans te
grijpen. De zee verdient die extra inspanning van het
regeringshoofd van een zeevarende natie.