Amsterdam, Nederland —

Actie bij opslagplaats hardhout afkomstig uit Liberia en Kameroen. Illegale kap door bedrijven OTC en Hazim. © Remkes/GP

Vandaag voert Greenpeace in de Amsterdamse haven actie tegen de
Nederlandse betrokkenheid bij de vernietiging van de laatste
oerbossen op aarde. 47 actievoerders verven vanochtend Afrikaans
hout rood als symbool voor het doodbloeden van het bos waar dit
hout vandaan komt. Met deze actie geeft Greenpeace een signaal af
naar overheidsvertegenwoordigers in Montreal, Canada. Deze week
vindt in Montreal de voorbereidende vergadering plaats voor de
CBD-top (Convention on Biological Diversity) die volgend jaar april
in Den Haag zal worden gehouden. De CBD heeft tot doel om de
biodiversiteit op aarde te beschermen. Greenpeace wil dat er
afspraken worden gemaakt voor de bescherming van de oerbossen omdat
in die bossen de biodiversiteit zeer groot is.

Het gros van het hout dat in Nederland wordt gebruikt is niet
duurzaam. De Nederlandse overheid staat import van niet duurzaam
hout toe en is daardoor medeverantwoordelijk voor de vernietiging
van oerbossen op aarde. Vorig jaar was slechts zes procent van het
hout op de Nederlandse markt FSC-gecertificeerd, het enige hout dat
gegarandeerd duurzaam wordt gekapt.

Het hout in de Amsterdamse haven is onder andere afkomstig van
de bedrijven OTC en Hazim die kappen in respectievelijk Liberia en
Kameroen. Afnemer van deze bedrijven is bijvoorbeeld de Nederlandse
houthandelaar Wijma. OTC-hout wordt ook afgenomen door de bedrijven
Afram en Hupkes.

OTC is het grootste houtkapbedrijf in Liberia en heeft 1,6
miljoen hectare bos tot haar beschikking. Dat is 30 procent van de
bossen in het land. Liberia’s bossen zijn een belangrijk onderdeel
van het “upper Guinean forest ecosystem”, een van de 25
“biodiversity hotspots” van de wereld. Een onderzoeksinstituut van
de EU heeft geconstateerd dat de intensieve houtkap de
belangrijkste oorzaak is van de ontbossing in Liberia. De houtkap
door OTC kan worden omschreven als roofbouw. Het bedrijf heeft
tientallen wegen aangelegd door onaangetast regenwoud en heeft
gekapt in de concessies van anderen. Nederland importeerde in 2000
meer dan 21.000 m3 hout uit Liberia.

Hazim (Société Forestière Hazim), een Libanees houtkapbedrijf,
is een van de grootste houtexporteurs van Kameroen. Het bedrijf is
door de overheid van Kameroen meerdere malen beboet voor illegale
houtkap. Zowel voor overmatige kap binnen de eigen concessie als
voor kap in een concessie van een ander bedrijf. Ook kapt het
bedrijf in gebieden waarvoor de kapvergunning al is verlopen.
Tijdens de zomer van dit jaar is besloten om Hazim geen nieuwe
concessies te geven in Kameroen.

De oerbossen in Kameroen maken onderdeel uit van het laagland
regenwoud van Centraal Africa, het tweede grootste tropische
regenwoud op aarde. Dieren als de gorilla en de chimpansee komen
hier nog voor. Meer dan de helft van het hout uit Kameroen wordt
naar EU landen geëxporteerd. In 1999 voerde Nederland meer dan
100.000 m3 hout in vanuit Kameroen.

Greenpeace roept de overheden op om in Montreal afspraken te
maken om de oerbossen te beschermen. Daarnaast moet de Nederlandse
overheid de import van niet duurzaam hout en illegaal hout
stopzetten. De Nederlandse overheid heeft volgens Greenpeace een
voorbeeldfunctie omdat Nederland voorzitter is van de CBD top in
april 2002 in Den Haag. Nederland moet afspraken maken over de
bescherming van oerbossen en de overheid moet nu al het goede
voorbeeld geven door niet duurzaam hout te weren en het zelf ook
niet meer te gebruiken.