Utrecht, Nederland — In een gezamenlijke brief aan premier Balkenende waarschuwen de Dierenbescherming,
Greenpeace, het IFAW, Wereld Natuur Fonds en WSPA dat de Nederlandse regering het lot van de walvis op het spel zet door Japan en andere walvisvarende landen ten onrechte tegemoet te komen. De noodkreet van de vijf organisaties is ook onderwerp van een paginagrote advertentie die dinsdag 6 juni verschijnt in de Telegraaf, de Volkskrant en NRC Next.


Potvis die een staartduik maakt in de oceaan bij de Azoren.

Aanleiding voor de open brief aan premier Balkenende is de 58e
vergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC), die
van 16 tot en met 20 juni 2006 plaatsvindt op de Caribische
eilandengroep St. Kitts en Nevis. De IWC is verantwoordelijk voor
het beheer van de walvispopulaties en de regels rondom de
walvisjacht. Sinds 1986 bestaat er een internationaal verbod op de
commerciële walvisjacht. Dit verbod wordt al sinds jaar en dag
geschonden door drie walvisjagende landen: Japan, Noorwegen en
IJsland. Volgens de vijf organisaties volgt de Nederlandse regering
binnen de IWC een strategie die rampzalig kan uitpakken voor de
walvis. Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking wil dat
Nederland zich juist hard maakt voor de bescherming van de walvis,
zo blijkt uit een recent opinieonderzoek van TNS NIPO, uitgevoerd
in opdracht van WSPA, IFAW en Greenpeace (mei 2006).

Strategie Nederland

De strategie die Nederland de laatste jaren in de
IWC-vergadering hanteert, is er vooral op gericht de
meningsverschillen te overbruggen tussen de beschermingsgezinde
landen en de walvisjagende landen Noorwegen, IJsland en met name
Japan. Daarmee geeft Nederland echter onbewust een signaal af dat
opheffing van het bestaande jachtverbod nu bespreekbaar wordt; dat
genoemde landen in beperkte mate eventueel weer op walvissen mogen
gaan jagen. Daarmee worden de jacht op walvissen en de handel in
walvisproducten in feite weer vrijgegeven, waardoor de jacht
hoogstwaarschijnlijk zal toenemen; een ramp voor de walvis.

De vijf organisaties hebben de Nederlandse IWC-delegatie diverse
malen uitgelegd dat de gekozen strategie daarom zeer gevaarlijk is.
Zij maken ernstig bezwaar tegen deze Nederlandse opstelling als
bemiddelaar. Ook zijn zij buitengewoon bezorgd over het Nederlandse
voornemen een internationale ministeriële vergadering bijeen te
roepen. Hier kunnen namelijk, buiten het zicht van onafhankelijke
waarnemers, belangrijke besluiten over de walvisjacht worden
genomen, die niet in het belang van de walvis zijn.

De afgelopen jaren is gebleken dat Japan zich niets heeft
aangetrokken van deze Nederlandse aanpak. Integendeel, Japan heeft
zijn jachtquota jaarlijks verhoogd. Bovendien gaat Japan door met
het werven van medestanders voor opheffing van het jachtverbod. De
verwachting is dat hierdoor de pro-walvisjachtlanden deze
vergadering voor het eerst sinds jaren weer in de meerderheid
zullen zijn binnen de IWC. Dit zal voor de walvis desastreuze
gevolgen hebben.

Verzoek aan Nederlandse regering

De vijf organisaties willen dat de Nederlandse regering in actie
komt tegen landen die het verbod op de commerciële walvisjacht
schenden. Bovendien moet Nederland zich uitspreken voor de aanleg
van walvisreservaten. Ten slotte vragen zij de Nederlandse regering
om proactief andere landen te overtuigen van het belang zich sterk
te maken voor de bescherming van walvissen. Deze verzoeken worden
onderschreven door een ruime meerderheid van de Nederlandse
bevolking, zo blijkt uit het opinieonderzoek van TNS NIPO.

Helaas heeft het overleg tussen de vijf organisaties en het
ministerie van LNV niet geleid tot een wijziging van de strategie.
Dat blijkt ook uit de brief van 31 mei 2006 van minister Veerman
aan de Tweede Kamer. Daarom wenden zij zich nu tot de
minister-president. Zij vragen dringend aan premier Balkenende
ervoor te zorgen dat Nederland ondubbelzinnig kiest voor de
bescherming van walvissen en zich onvoorwaardelijk en consequent
aansluit bij de walvisbeschermende landen. Nederland moet daarbij
andere landen aan zijn zijde zien te krijgen. Dit is de enige
manier om te voorkomen dat Japan zal slagen in zijn missie:
opheffing van het verbod op de commerciële walvisjacht.