Vraag naar soja, vlees en palmolie grootste oorzaak verwoesting

Amsterdam, Nederland — Nederland zorgt voor een groeiende verwoesting van bosgebieden wereldwijd. In tien jaar tijd namen ontbossing en bosdegradatie voor de Nederlandse import toe met 73 procent. In de periode van 1996 tot 2000 ging het nog om 571.280 hectare verwoest bosgebied; tussen 2001 tot 2005 was dit al opgelopen tot 989.477 hectare. Dit blijkt uit onderzoek van het International Institute for Environment and Development (IIED) en AIDEnvironment in opdracht van Greenpeace.

Een berg alledaagse producten die soja of palmolie bevatten.

Het bos verdwijnt voor producten die Nederland op grote schaal
importeert. De grootste aanjager van ontbossing zijn niet de
traditionele bosbouwproducten als hout en papier. Tweederde van de
Nederlandse ontbossing komt door onze vraag naar producten als soja
en palmolie, die als onzichtbare grondstof dienen voor veel van
onze dagelijkse boodschappen. Greenpeace wil dat de Nederlandse
overheid ervoor zorgt dat producten gegarandeerd oerbosvrij
zijn.

Bosbranden

“In de bossen van Indonesië en Brazilië worden op dit moment
bosbranden aangestoken voor de Nederlandse vraag naar goedkope
landbouwproducten. Onvervangbaar oerbos maakt plaats voor eentonige
plantages met soja en oliepalmen. In de Canadese en Russische
bossen vindt kaalkap plaats voor papier en hout, waarbij het
honderden jaren duurt voordat deze bossen zijn hersteld”, zegt
Hilde Stroot, campagneleider bossen bij Greenpeace Nederland.
“Beleid dat de import van deze ontbossingsproducten verbiedt,
bestaat niet of nauwelijks. De overheid wacht al zestien jaar op
duurzame initiatieven vanuit het bedrijfsleven en op de kritische
consument. Deze vrijblijvende houding is onhoudbaar.”

Verwoest

Wereldwijd is voor de Nederlandse import 1.560.757 hectare bos
verwoest in de afgelopen tien jaar. In het merendeel van de
bosgebieden nam de impact toe, zoals in Rusland, Maleisië, Paraguay
en Congo (DRC). De grootste impact heeft Nederland op de
Braziliaanse bossen: 841.905 hectare. Daar is de druk op het oerbos
de afgelopen jaren spectaculair toegenomen: in de periode van 1996
tot 2000 ging het om 220.560 hectare verwoest bosgebied; tussen
2001 tot 2005 was dit maar liefst 621.345 hectare. Dit betekent een
toename van 182 procent, voornamelijk voor rekening van de
Nederlandse import van soja.

Cijfers FAO

Het onderzoek beslaat de elf landen met intacte bosgebieden
waaruit Nederland de meeste hout, papier, pulp, soja, vlees en
palmolie importeert. Er is gebruik gemaakt van cijfers van de
Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) over
ontbossing en bosdegradatie in deze landen. Deze cijfers zijn
gekoppeld aan de producten die verantwoordelijk zijn voor de
ontbossing. Vervolgens is gekeken naar het percentage dat Nederland
van deze producten importeert. Het onderzoek is gebaseerd op een
beperkt aantal landen en producten. Daardoor zal de werkelijke
verwoesting als gevolg van Nederlandse import nog veel hoger
liggen.

Regering aan zet

Al in 1991 legde de overheid vast bij te zullen dragen aan
wereldwijde bosbescherming en de Nederlandse aantasting van
bosgebieden te willen voorkomen (Regeringsstandpunt Tropisch
Regenwoud). Voor de meeste producten op de Nederlandse markt kan
het bedrijfsleven na zestien jaar bossenbeleid echter nog geen
enkele garantie geven dat deze oerbosvrij zijn. Het is de hoogste
tijd dat de regering het heft in eigen handen neemt. Hilde Stroot:
“De tendens van toenemende ontbossing zal de komende jaren
hoogstwaarschijnlijk doorzetten. De opmars van biomassa en
biobrandstof maakt de vooruitzichten voor het kwetsbare oerbos
helemaal slecht. Als de regering geen importeisen of
duurzaamheidscriteria stelt, is waardevol bosgebied binnenkort
verdwenen.”


Notes:

Greenpeace beschikt over indrukwekkend beeldmateriaal van bosbranden in Indonesië en de Amazone (onder andere luchtfoto’s en -opnames), van kaalkap in Canada en van plantages met soja en palmolie.

Bel voor meer informatie:
Arja Helmig, persvoorlichter Greenpeace Nederland, 020 5249 570 of 06 2503 1012
Hilde Stroot, campagneleider bossen, 020 5249 555 of 06 2503 1007

Zie ook de website www.greenpeace.nl/oerbosvrij