Vancouver, Nederland — Vancouver – Greenpeace is blij dat een derde van het unieke Great Bearregenwoud in Canada wordt beschermd. Na tien jaar campagnevoeren van Greenpeace, andere milieuorganisaties en lokale indianenstammen heeft het bestuur van het gebied, Britisch Columbia, vandaag bekend gemaakt dat twee miljoen hectare oerbos volledig wordt beschermd. Voor de rest van het regenwoud worden regels opgesteld voor duurzaam gebruik.
“Geweldig nieuws!, zegt Hilde Stroot, campagneleider bossen Greenpeace Nederland. “Het Great Bear regenwoud werd in het afgelopen decennia met een alarmerende snelheid vernietigd vanwege de groeiende vraag naar hout en papierproducten als toiletpapier. Er is een netwerk van beschermde gebieden nodig om de laatste oerbossen van de wereld veilig te stellen en dit is een goed begin.”


Kaalkap in Great Bear forest. King Island, British Columbia, Canada. ©Greenpeace/Hunter

Het Great Bear regenwoud is van levensbelang voor verschillende
bedreigde diersoorten zoals de grizzly beer, de zwarte en de
uiterst zeldzame witte ‘Spirit’ beer, wilde zalm, arenden, wolven
en boomsoorten als de ceder. De afgelopen jaren ontstond steeds
meer protest over de snelle vernietiging van dit unieke bos.
Greenpeace voerde enkele jaren geleden veel actie tegen de import
van hout uit het Great Bear regenwoud. In Nederland waren dat
acties tegen de import van Western Red Cedar en acties bij de
Canadese ambassade. Afnemers van deze houtsoort hebben daardoor
gezocht naar alternatieven. Meer dan tachtig bedrijven waaronder
BBC WorldWide Publishing, Mitsubishi Corporation en de Belgische
houtfederatie zijn gestopt met het afnemen van dit hout. De
internationale druk leidde tot onderhandelingen tussen Canadese
bosbouwers, gezamenlijke milieuorganisaties de lokale indianen en
de overheid.

Ongeveer twee miljoen hectare, oftewel 33 procent van het Great
Bear regenwoud is volgens de gemaakte afspraken beschermd tegen
houtkap. Dit is een gebied zo groot als acht keer Luxemburg. Voor
de rest van het bos, een gebied van 6,4 miljoen hectare, wordt een
op het ecosysteem gebaseerd management systeem ontwikkeld. Dat
betekent dat houtkap op een duurzame manier wordt uitgevoerd en
extra gebieden beschermd gaan worden. Dit moet in 2009 operationeel
zijn.

Hilde Stroot van Greenpeace: “Hier wordt de basis gelegd voor
het behoud van dit unieke oerwoud. Greenpeace blijft volgen of de
overheid haar afspraken nakomt.”