Onderzoek Stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie

Amsterdam, Nederland — Oliemaatschappijen willen geen openheid geven over de biobrandstoffen die zij bijmen-gen bij benzine en diesel. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerde enquête van Milieude-fensie en Stichting Natuur en Milieu onder zestien oliemaatschappijen en biodieselprodu-centen. Hierdoor valt onmogelijk te controleren of niet-duurzame biobrandstoffen, zoals palmolie en sojaolie, worden bijgemengd. Deze biobrandstoffen leiden tot houtkap in tropische bossen en voedselconcurrentie. Natuur en Milieu, Milieudefensie en Greenpea-ce vragen het kabinet daarom de Europese bijmengdoelstelling van 10% in 2020 af te wijzen totdat transparantie en duurzaamheid zijn gegarandeerd.

Over de duurzaamheid van in Nederland gebruikte biobrandstof is weinig
tot geen informatie openbaar. Bedrijven zijn zeer terughoudend met
informatie over hoeveelheden en soort van de gebruikte biobrandstof. Daarnaast
geven de meeste bedrijven aan zelf over onvoldoende informatie te beschikken
over de duurzaamheid van hun grondstoffen. Dit blijkt uit de
enquête onder negen oliemaatschappijen en zeven biodieselproducenten.


Oliemaatschappijen zijn in 2008 verplicht 3,25% biobrandstoffen in Nederland op
de markt te brengen, zonder dat de overheid eisen stelt aan de duurzaamheid
hiervan. Minister Cramer van VROM heeft onlangs laten weten dat de
rapportageverplichting voor bedrijven per 1 januari 2009 van de baan is. De
enquêteresultaten wijzen uit dat dit een grote vergissing was omdat bedrijven
vrijwillig geen openheid geven.
De milieu-organisaties vragen de overheid daarom
met klem om de rapportageverplichting voor biobrandstoffen alsnog dit jaar in
te voeren.

Mirjam de Rijk, algemeen directeur Natuur en Milieu: ‘Oliemaatschappijen
wekken graag de indruk dat ze maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Maar
niets is minder waar, zo blijkt uit de enquête.’

Anne van Schaik, campagneleider Milieudefensie: ‘Het stilzwijgend
gebruik van onduurzame biobrandstoffen is niet te tolereren. Oliemaatschappijen
moeten volledige openheid geven over soort en afkomst van hun bijmengingen.’

Metingen
bij pompstations

Naast de enquête hebben Natuur en Milieu en Milieudefensie ook een aantal
metingen bij zes pompstations laten onderzoeken door
het
onafhankelijke instituut SGS. Uit de metingen blijkt dat palmolie en sojaolie
worden bijgemengd door tenminste vier oliemaatschappijen. Koolzaadolie is bij
drie tankstations gevonden. Recent onderzoek van Greenpeace bij tientallen
tankstations in andere Europese landen bracht hoge percentages bijgemengde
sojaolie aan het licht.

Het is onduidelijk of de palmolie in de biodiesel afkomstig is van
gerecyclede kookolie zoals frituurvet. Openheid over de bijmengingen zou ook
het gebruik van deze minder belastende reststromen zichtbaar kunnen maken.
Milieudefensie, Natuur en Milieu en Greenpeace wijzen het gebruik van  palmolie en sojaolie af als biobrandstof
omdat concurrentie met voedsel en aantasting van tropische bossen veroorzaakt.
Koolzaadolie leidt bovendien niet of nauwelijks tot vermindering van CO2-uitstoot.