Nederland — In het Amazone regenwoud wordt 6,4 miljoen hectare beschermd tegen ontbossing. Een gebied zo groot als twee keer België! De Braziliaanse regering heeft dit gisteren aangekondigd. “Dit is een belangrijke stap in de bescherming en duurzaam beheer van de Amazone, al is het slechts een fractie van wat nodig is”, zegt Paulo Adário, campagneleider bossen van Greenpeace Brazilië. “De mensen, dieren en planten die afhankelijk zijn van het Amazone regenwoud worden ernstig bedreigd door (veelal illegale) houtkap en ontbossing voor het verbouwen van landbouwproducten zoals soja. De laatste drie jaar is een gebied van bijna 7 miljoen hectare bos verloren gegaan, oftewel 18 voetbalvelden per minuut. Als de kap buiten het beschermde gebied in dit tempo doorgaat, verdwijnt dit majestueuze oerwoud alsnog.”

Diep in het regenwoud van de Amazone ontdekt Greenpeace een plek waar illegaal hout wordt gekapt. Actievoerders schilderen het woord ‘crime’ op de rivierboot die door de houtkappers wordt gebruikt.

Greenpeace heeft het afgelopen jaren intensief campagne gevoerd
om de ontbossing in de Amazone te stoppen. Greenpeace Brazilië
steunde de lokale bevolking in haar protest tegen ontbossing en
ontmaskerde de handelsroute van illegale houtstromen. De
organisatie toonde wereldwijd beelden van de kaalkap. Bescherming
van dit gebied, the Middle Land, in het hart van de Amazone in de
staat Para, was één van de eisen van de milieuorganisatie.

The Middle Land was extra kwetsbaar, omdat het vlak langs een
belangrijke hoofdweg ligt, die dwars door de Amazone wordt
aangelegd. Door deze ontsluiting van het gebied was de aanleg van
plantages, houtkap of veehouderij makkelijker en dus de kans dat
dit bos zou worden vernietigd extra groot.

Het Amazonewoud als totaal wordt al ernstig bedreigd door
droogte, illegale en destructieve houtkap en kaalslag en
platbranden van bossen voor de aanleg van plantages voor
landbouwproducten zoals soja. Dit heeft geleid tot een dramatisch
verlies van biodiversiteit. Het veelvuldige platbranden van bossen
in Brazilië levert daarnaast een significante bijdrage aan de
CO2-uitstoot van het land en dus aan klimaatverandering. Ieder stuk
bescherming is van groot belang.

Wereldwijd is slechts 20 procent van alle oerbossen nog intact.
Tenzij de wereld in staat is deze bossen te beschermen, zullen de
komende decennia veel van deze resterende bossen verloren gaan. De
aankondiging van de Braziliaanse president gisteren volgt op de
aankondiging vorige week van Canada om 2 miljoen hectare van haar
oerbossen te beschermen. “Deze successen zijn het bewijs dat
bescherming van bossen haalbaar is”, zegt Hilde Stroot,
campagneleider bossen van Greenpeace Nederland. “Overheden hebben
de mogelijkheid om hun beloftes waar te maken door een wereldwijd
netwerk van beschermde gebieden in te stellen op de Internationale
Biodiversiteits Top, die 17 maart in Brazilië start. Greenpeace zal
daar ook aanwezig zijn, om overheden aan hun beloftes te
houden.”

Greenpeace zal de komende maanden intensief campagne voeren ter
bescherming van de Amazone en een tweede ernstig bedreigd bosgebied
in Zuidoost-Azië; het Paradise Forest. Ook in Nederland volgen
acties om de aandacht te vestigen op de bedreigingen in deze twee
gebieden.