Otapan vertrekt naar Turkije

Amsterdam, Nederland — Het omstreden sloopschip de Otapan vertrekt vandaag definitief naar Turkije. De chemicaliëntanker heeft in totaal negen jaar in Nederland doorgebracht (1). Onder druk van Greenpeace en andere NGOs heeft het Ministerie van VROM het schip ontdaan van asbest en andere giftige stoffen en is er nu eindelijk een correcte exportvergunning. De Otapan zal rond 5 juni aankomen in Turkije. De Turkse regering is sinds het schandaal met de Otapan in 2006 bezig het sloopproces op de werven in Aliaga veilig en schoon te maken. Greenpeace is blij met de maatregelen die genomen zijn voor de export.

“Het
geval Otapan laat zien dat het mogelijk is sloopschepen te ontdoen van gif voor
vertrek naar slooplanden. Dit is een voorbeeld voor de wereldwijd honderden
giftige schepen per jaar die rijp zijn voor de sloop”, zegt Marietta Harjono,
campagneleider bij Greenpeace Nederland. De schoonmaakoperatie van de Otapan
heeft Nederland 4 miljoen euro gekost. Greenpeace vindt het een goede zaak dat
de Nederlandse regering de kosten probeert te verhalen bij Basilisk, de
Mexicaanse eigenaar van het schip.

 

Het
‘Platform on Shipbreaking’ waar Greenpeace deel van uitmaakt, wil dat Europa
dit Nederlandse voorbeeld volgt en scheepseigenaren aansprakelijk stelt bij de
sloop van schepen. Op 20 mei stemt het Europees Parlement over Europese
regelgeving voor sloopschepen. “Het is een schande dat arbeiders met hun leven
en hun gezondheid de rekening betalen voor onveilige en milieubelastende sloop
van zeeschepen. Niet de Nederlandse belastingbetaler zoals in het geval van de
Otapan, maar de scheepvaartsector zélf moet opdraaien voor de kosten van
veilige en schone sloop van schepen”, zegt Harjono.

 

Het
‘Platform on Shipbreaking’ zal zich daarom blijven inzetten voor een betere
aansprakelijkheid van scheepseigenaren, internationale regels voor het bouwen
van schone schepen, ontgiften van schepen voor de sloop en het opzetten van een
internationaal sloopfonds gevoed door de scheepvaartsector.

(1) Het sloopschip de Otapan kent een roerige geschiedenis. De
chemicaliëntanker is al sinds 1999 in Nederland. In 2006 gaf voormalig
staatssecretaris van Milieu Van Geel toestemming voor de sloop van het schip in
Turkije. Terwijl het schip onderweg was naar Turkije, toonde Greenpeace aan dat
de exportvergunning niet deugde. Bovendien was er geen goede inventaris gemaakt
van alle gevaarlijke stoffen aan boord. Turkije weigerde daarop het schip de
toegang en de Otapan keerde terug naar Nederland.

Greenpeace
is een onafhankelijke, wereldwijde milieuorganisatie die wordt vertegenwoordigd
in meer dan 40 landen. We worden in Nederland gesteund door circa 570.000
donateurs. Greenpeace voert actie tegen klimaatverandering, nucleaire energie
en giftige stoffen. De organisatie is voor het behoud van oerbossen en een rijke
biodiversiteit op land en in zee.