Nederland accepteert hervatting van walvisjacht

Amsterdam, Nederland — Nederland accepteert een hervatting van de walvisjacht. Dit concluderen Greenpeace, het IFAW en Dierenbescherming uit de uitlatingen van minister Veerman in de bijeenkomst van de Tweede Kamercommissie vanmiddag. Ondanks kritische vragen houdt Veerman vast aan zijn compromislijn om concessies te doen aan de landen die op walvissen willen jagen. De Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) spreekt volgende week in Korea over de hervatting van de walvisjacht.

Koreanen bekijken de foto’s van het virtuele walvisprotest in Ulsan, Korea. Tijdens de vergadering van de IWC werden er 51.122 protestfoto’s geprojecteerd op het hotel waar de Internationale Walvisvaart Commissie vergadert.

Nederland accepteert een hervatting van de walvisjacht. Dit
concluderen Greenpeace, het IFAW en Dierenbescherming uit de
uitlatingen van minister Veerman in de bijeenkomst van de Tweede
Kamercommissie vanmiddag. Ondanks kritische vragen houdt Veerman
vast aan zijn compromislijn om concessies te doen aan de landen die
op walvissen willen jagen. De Internationale Walvisvaart Commissie
(IWC) spreekt volgende week in Korea over de hervatting van de
walvisjacht.

“De opstelling van Veerman draagt ertoe bij dat walvisvlees eten
weer acceptabel wordt. De vraag naar walvis neemt dan toe en dus
ook de jacht en stroperij om aan die vraag te voldoen. Veerman
bereikt zo precies wat hij zegt niet te willen: meer dode
walvissen. Een principieel nee is de enige juiste keuze in het
belang van de walvissen”, stelt Gert Jan Gast van Greenpeace.

“Het is zeer merkwaardig dat de minister niet open lijkt te
staan voor de argumenten en bezwaren die door de kamerleden zijn
genoemd”, aldus Marcel Bertsch van het IFAW.

Ondanks het moratorium op de walvisjacht bepalen de
walvisjagende landen IJsland, Japan en Noorwegen al jaren hun eigen
jachtquota. Onder het voorgestelde nieuwe beheerssysteem voor
walvissen zullen ze toestemming van de IWC nodig hebben voor
vaststelling van de jachtquota. Om toch een voor ieder land
acceptabel compromis te bereiken, zullen quota op zijn minst in de
buurt van de huidige gejaagde aantallen moeten komen te liggen.
Minister Veerman denkt met het Revised Management Scheme, kortweg
RMS, de huidige ongereguleerde jacht onder controle te krijgen. In
de praktijk komt het bepleiten van het RMS echter neer op het
legaliseren of gedogen van de huidige jacht. Nederland accepteert
en bepleit met het huidige standpunt dus hervatting van de
walvisjacht, stellen IFAW, Greenpeace en Dierenbescherming.

Een groot gevaar dat de dier- en milieuorganisaties zien is dat
door de hervatting van de walvisjacht nieuwe markten voor
walvisvlees ontstaan. De toegenomen vraag naar het vlees zal
vervolgens leiden tot meer walvisjacht. Daarnaast is waterdichte
controle onmogelijk. Meer en ook illegale jacht is een
onvermijdelijke consequentie van het RMS.

Greenpeace en IFAW protesteren wereldwijd tegen de walvisvangst.
Tienduizenden sympathisanten, waaronder vierduizend Nederlanders,
hebben al hun foto met protestslogan gemaild. Daarnaast houden
actievoerders al sinds april het terrein waar een dolfijnen en
walvisvleesverwerkingsfabriek in Korea gepland is, bezet.
Specialisten van de organisaties zijn ook bij de conferentie
aanwezig en zijn bereikbaar voor toelichting.

Hoewel de drie organisaties beseffen dat de huidige situatie met
walvisjacht door Japan, IJsland en Noorwegen verre van ideaal is,
zijn de risico’s voor de walvissen te groot om het nieuwe
beheerssysteem te accepteren. Nederland mag niet mee gaan in een
compromis omdat Japan, IJsland en Noorwegen te beroerd zijn om de
internationale afspraken te respecteren.

Greenpeace is een onafhankelijke, wereldwijde milieuorganisatie
die wordt vertegenwoordigd in meer dan 40 landen. De organisatie
wordt in Nederland gesteund door ongeveer 611.000 donateurs.
Greenpeace voert actie tegen klimaatverandering, nucleaire energie,
giftige stoffen, het kappen van oerbossen en het verdwijnen van
biodiversiteit op land en zee. Meer informatie op
www.greenpeace.nl

Het IFAW is een internationale organisatie die als missie heeft
het welzijn van dieren in de wereld te verbeteren. Daarbij gaat het
zowel om huisdieren als om in het wild levende dieren. Het IFAW wil
dit bereiken door de commerciële uitbuiting van dieren terug te
dringen, natuurlijke leefgebieden te verschermen en dieren in nood
te helpen. Meer informatie is te vinden op www.ifaw.nl.