Europees importverbod op illegaal gekapt hout is noodzakelijk

Amsterdam, Nederland — Greenpeace heeft toestemming gekregen de lading verdacht hout van het schip NDS Prominence te onderzoeken. Het vermoedelijk illegaal gekapte tropische hout wordt na twee dagen actie van boord van het schip gehaald en blijft voorlopig onder toezicht van Greenpeace. De rest van de lading, cacao, kan intussen worden doorvervoerd.

Greenpeace heeft toestemming gekregen de lading verdacht hout van het schip NDS Prominence te onderzoeken. Het vermoedelijk illegaal gekapte tropische hout wordt na twee dagen actie van boord van het schip gehaald en blijft voorlopig onder toezicht van Greenpeace. De rest van de lading, cacao, kan intussen worden doorvervoerd.

Sinds gistermiddag vijf uur voeren zesendertig actievoerders van Greenpeace actie tegen het schip. Na een zes uur durende blokkade in de sluizen van IJmuiden kwamen de havenautoriteiten, Greenpeace en de reder overeen dat het schip kon doorvaren naar de haven van Amsterdam, zodat Greenpeace en de autoriteiten de lading konden controleren.

Omdat de havenarbeiders tegen de afspraken in al voor het einde van de inspectie wilden beginnen met lossen, ketenden de dertien actievoerders zich om 12.30 uur vast aan de laadklep en de kranen. Om 13.30 uur vanmiddag kwamen de autoriteiten, de reder en Greenpeace tot overeenstemming over verder onderzoek en kon het schip worden gelost. De actievoerders hebben zich losgemaakt, maar blijven standby.

De douane wacht op informatie van Greenpeace voor zij besluit om import van het hout toe te staan. Ook zal Greenpeace haar onderzoeksbevindingen overdragen aan de politie.

Greenpeace heeft op het schip hout aangetroffen van het bedrijf EFH. Dit in Kameroen gevestigde bedrijf verhandelt onder meer hout van het houtkapbedrijf COFA, dat onlangs nog door de Kameroense overheid is beboet voor illegale houtkap en handel in illegaal hout.

Illegale houtkap is een wereldwijd probleem. Klandestiene houtkappers vernietigen in snel tempo de laatste stukken tropisch oerwoud. Bedreigde diersoorten als de chimpansee en de bosolifant hebben daardoor steeds minder leefgebied. Het illegaal gekapte hout komt in grote hoeveelheden naar Europa. In Nederland gaat het om een miljoen kubieke meter hout. Dat is de helft van al het tropische hout. Tot aan vandaag doen de autoriteiten te weinig om het illegale product tegen te houden.

De actie van vandaag is onderdeel van de Greenpeace campagne “Illegaal hout is crimineel”. Greenpeace toont met deze campagne aan op welke plaatsen illegaal gekapt hout Nederland binnenkomt en waar het wordt gebruikt. Ook roept de milieuorganisatie Nederlanders op mee te helpen, door aangifte te doen van verdacht hout. Met acties en met de honderden binnengekomen aangiftes zet Greenpeace de Nederlandse overheid onder druk maatregelen te nemen tegen illegaal hout.

Naast deze binnenlandse maatregelen is internationale wetgeving tegen de import van illegaal hout noodzakelijk. De Europese Unie werkt momenteel aan een actieplan tegen illegaal hout. Medio 2004 wordt de precieze invulling bekend. Greenpeace dringt er op aan, dat een importverbod op illegaal hout onderdeel wordt van het Europese actieplan en dat de uitvoering van deze maatregelen snel volgt. Alleen dan kan de vernietiging van de laatste tropische oerbossen op aarde tot stilstaan worden gebracht.