Greenpeace: Canadese regering moet zeehondenjacht stoppen

Amsterdam, Nederland — Actievoerders van Greenpeace Nederland spuiten 4.700 liter bloedrood water op de gevel van de Canadese ambassade in Den Haag. De ambassade krijgt hierdoor dezelfde nare aanblik als de ijsvelden in Canada waar de slachtpartij op zeehonden nog altijd doorgaat. De milieuorganisatie wil dat de Canadese overheid zo snel mogelijk een einde maakt aan de commerciële jacht op zeehonden.

Actievoerders van Greenpeace Nederland spuiten 4.700 liter
bloedrood water op de gevel van de Canadese ambassade in Den Haag.
De ambassade krijgt hierdoor dezelfde nare aanblik als de ijsvelden
in Canada waar de slachtpartij op zeehonden nog altijd doorgaat. De
milieuorganisatie wil dat de Canadese overheid zo snel mogelijk een
einde maakt aan de commerciële jacht op zeehonden.

De Canadese regering staat toe dat er de komende drie jaar op
975.000 zeehonden mag worden gejaagd. Per jaar gaat het dan om zo’n
350.000 zeehonden, voornamelijk zadelrobben. Dit aantal is het
hoogste sinds 1967. De Canadese regering heeft het quotum verhoogd
omdat naar hun zeggen de zeehonden verantwoordelijk zijn voor de
achteruitgang van de hoeveelheden kabeljauw in Canadese wateren.
Dit argument klopt niet, want niet de zeehonden zijn
verantwoordelijk voor de achteruitgang van de kabeljauwstand, maar
de overbevissing en het falende overheidsbeleid van de Canadese
regering. Uit de hoge aantallen zeehonden die nu mogen worden
gejaagd, blijkt overduidelijk dat het gaat om commerciële jacht
voor de bontverkoop.

Greenpeace maakt zich, vooral nu de Canadese regering de
aantallen waarop gejaagd mag worden steeds verder verhoogd, grote
zorgen over het voortbestaan van de zeehonden. Het jachtquotum op
de zadelrob – bijna een miljoen dieren in drie jaar – is het
hoogste dat de regering ooit heeft gesteld. Het wordt daarmee de
grootste slachtpartij op zeezoogdieren ooit.

Zeehonden maken deel uit van het ecosysteem van de oceanen. Zo’n
1000 jaar geleden waren er aan de Canadese Oostkust, de Grand Bank,
grote aantallen vis, zeehonden en walvissen die al miljoenen jaren
in evenwicht naast elkaar leefden. “De zeehonden zijn niet
verantwoordelijk voor de achteruitgang van de kabeljauw, maar de
grootschalige visserij. De Canadese regering maakt van de zeehond
de zondebok en maskeert haar eigen falende visserijbeleid achter
een werkgelegenheidsproject voor de vissers.”, aldus Just van den
Broek, marien bioloog van Greenpeace.

Greenpeace wil dat de Canadese ambassade druk uitoefent op haar
regering in Canada om zo snel mogelijk een einde te maken aan deze
zinloze slachting van zeehonden. Iedereen die net als Greenpeace
wil dat de deze slachtpartij stopt, kan via www.greenpeace.nl een
brief sturen aan de Canadese regering. Via deze site kunnen mensen
ook de “Miljoen handtekeningen voor een miljoen zeehonden”-petitie
van IFAW ondersteunen.