Amsterdam, Nederland — In de langlopende juridische saga rond de dump van giftig afval van oliebedrijf Trafigura in Ivoorkust is nieuwe informatie aan het licht gekomen. Het bedrijf heeft mogelijk met behulp van valse facturen geprobeerd de Nederlandse politie te misleiden. Na contact met de advocaat van Salomon Ugborugbo, directeur van het Ivoriaanse bedrijfje Tommy, dat in opdracht van Trafigura het giftige afval ‘verwerkte’, heeft Greenpeace drie valse nota’s bemachtigd. Deze werden onlangs tijdens een besloten zitting voor het gerechtshof in Den Haag gepresenteerd.

De nota’s werden kort na de dump in augustus 2006 opgesteld op
verzoek Trafigura, nadat een Nederlandse opsporingsambtenaar
contact had opgenomen met de multinational. Trafigura wilde met de
nota’s de suggestie wekken dat voor de verwerking van het afval
veel meer was betaald dan daadwerkelijk het geval was. Hoewel Tommy
slechts $ 35,- vroeg per ton afval, wordt op een van de valse
facturen melding gemaakt van $ 1000,- per ton. In de Amsterdamse
haven, waar Trafigura eerder had geprobeerd het afval kwijt te
raken, werd ten minste $ 750,- per ton gerekend.

Greenpeace heeft Trafigura gevraagd om wederhoor in deze
kwestie. Tot vanochtend had het bedrijf de kans om te reageren op
de door Greenpeace gepresenteerde informatie. Het bedrijf heeft
besloten niet op dit verzoek in te gaan.

Op woensdag 24 november vond in Den Haag de derde zitting plaats
in de beklagprocedure die Greenpeace in gang heeft gezet om het
Openbaar Ministerie er toe te bewegen om Trafigura te vervolgen
voor de dump van giftig afval in Ivoorkust. Tijdens deze zitting
toonde Greenpeace ook gefilmde verklaringen van de chauffeurs die
dit afval in de Ivoriaanse hoofdstad Abidjan hebben gelost.

Met deze en andere nieuwe informatie maakt Greenpeace korte
metten met de opstelling van het OM dat vervolging van Trafigura
niet haalbaar is wegens gebrek aan informatie. In juli werd
Trafigura veroordeeld voor de illegale export van giftig afval
vanuit de Amsterdamse haven naar Ivoorkust. De kans op succesvolle
vervolging van de dumping is daardoor veel groter geworden.
Greenpeace vindt het vreemd dat het OM alleen de export van het
afval aanpakt en de aantasting van het milieu en de gezondheid van
mensen in Ivoorkust links laat liggen. Greenpeace hoopt dat het OM
haar standpunt herziet en inziet dat vervolging van Trafigura voor
de dump wel haalbaar is.

Het valt het gerechtshof in Den Haag blijkbaar zwaar om een
beslissing te nemen: besloten is dat er op 2 februari nog een
zitting komt. De verwachting is dat na deze zitting een besluit
wordt genomen door het hof.