Greenpeace rapport: Holland Shellfish en de verwoesting van de Mauritaanse zeebodem

Amsterdam, Nederland — Greenpeace onthult in een rapport hoe verkeerd Nederland bezig is in West-Afrika. Holland Shellfish, het grootste kokkelbedrijf van Nederland, wil op veel te grote schaal schelpdieren gaan oogsten nabij een natuurgebied in Mauritanië. Dat gebeurt met een mechanische methode die de zeebodem vernielt. In Nederland is deze verwoestende techniek verboden, maar in West-Afrika krijgt Holland Shellfish steun van de Nederlandse regering. Het bedrijf mag zijn plannen zelfs verkopen als ‘hulp’ aan Mauritanië in de vorm van een zogenaamd Publiek Privaat Partnerschap.

Cover rapport ‘Holland Shellfish en de verwoesting van de Mauritaanse zeebodem’

“Een klassiek geval van dubbele
moraal van Nederland”, zegt Farah Obaidullah, campaigner van Greenpeace. “Onze
eigen Wadden zijn nu beschermd tegen kokkelvisserij, maar in
ontwikkelingslanden krijgen ondernemers als Holland Shellfish vrij spel.”

Holland Shellfish heeft zijn oog laten
vallen op de Mauritaanse venusschelpen, die naast een UNESCO-natuurgebied te
vinden zijn. De plannen zijn niet bescheiden. Holland Shellfish wil beginnen
met 15.000 ton schelpen. Het bedrijf stelt dat er in totaal een miljoen ton
schelpen te vinden zijn. De gegevens van Holland Shellfish kloppen niet.
Duikers van Greenpeace troffen tijdens expedities in november 2007 en april
2008 reeds ernstig aangetaste zeebodem aan. De Mauritaanse natuur kan de
rigoreuze schelpenoogst nooit te boven komen, vreest Greenpeace.

Venusschelpen zijn de basis voor de
natuur en de economie van de kust. De traditionele kleinschalige visserij van
Mauritanië leeft van inktvis – die schelpen eet. Zo’n 30.000 mensen zijn
afhankelijk van de schelpenbanken. Door de schelpdiervisserij zullen zij te
maken krijgen met verminderde opbrengsten. Ook de natuur krijgt een dreun.
Trekvogels, zoals die uit het Waddengebied, hebben dankzij de schelpen nu een
voedselrijke omgeving maar zullen lijden onder een gedegradeerd zeeleven.

 

De Nederlandse overheid schiet de
Nederlandse visserij te hulp. De ministeries van Visserij en Buitenlandse
Zaken/Ontwikkelingssamenwerking stimuleren de kokkelvisserij als een soort
ontwikkelingssamenwerking in de vorm van een Publiek Privaat Partnerschap. Dat
zijn projecten die doorgaans moeten voldoen aan strenge criteria voor
duurzaamheid en armoedebestrijding voor de lokale bevolking. Er mag geen
milieuschade ontstaan.

“Het is cynisch dat Nederland deze
vernietiging als een vorm van hulp aan Mauritanië verkoopt”, stelt Obaidullah
vast. “Want de winst gaat naar Nederland en de oogst belandt in Franse magen.
Maar mens en milieu in Mauritanië betalen de rekening.”

 

Greenpeace voert campagne voor een
wereldwijd netwerk van zeereservaten in 40 procent van onze oceanen. Greenpeace
wil dat Nederland de destructieve Nederlandse kokkelvisserij een halt toeroept
en dat de Mauritaanse overheid wordt geholpen het zeeleven te beschermen.
Nederland moet gaan bijdragen aan de opbouw van een daadwerkelijk duurzame
visserij.