Amsterdam, Nederland — Frankrijk krijgt al deze eeuw grote problemen met de gevolgen van klimaatverandering. Uit een studie die Greenpeace vandaag in Frankrijk publiceert blijkt dat de zomers in het zuiden van Frankrijk onaangenaam heet en droog zullen worden en de sneeuwval beduidend minder wordt. Verder is er grote kans dat de meeste gletsjers nog sneller wegsmelten. Het rapport spreekt van ernstige gevolgen voor de watervoorziening, de landbouw en de economie.

Overstromingen in Zuid Frankrijk, na een lange periode van droogte en bosbranden. Door het opwarmen van de aarde, veroorzaakt door de alsmaar toenmende consumptie van fossiele brandstoffen zoals olie, komen deze extreme weersomstandigheden steeds vaker voor.

In het rapport, met de titel ‘Impacts’, doen onderzoekers van
onder meer Météo France verslag van hun eigen onderzoek op gebied
van de gevolgen van klimaatverandering. De meeste van hen zijn ook
medeauteur van rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC). Het rapport ‘Impacts” toont aan dat de extreme
klimaatverandering grote gevolgen heeft voor het toerisme in
Frankrijk. De sneeuwval in de Alpen en de Pyreneeën is direct
verbonden met de toestand van het klimaat. In de Noordelijke Alpen
zal het aantal sneeuwmaanden teruglopen van vijf naar vier maanden
per jaar, in de Pyreneeën en de Zuidelijke Alpen gaat dat van drie
naar twee maanden. In gebieden onder de 1200 meter zal een pak
sneeuw zeldzaam worden. Alleen zeer hooggelegen gebieden (hoger dan
2500 meter) worden wat betreft sneeuwval niet beïnvloed door
klimaatverandering.

De gletsjers in zowel de Alpen als de Pyreneeën worden sinds
1840 kleiner, maar sinds 1982 is dit proces enorm versneld. De
gletsjers zijn inmiddels kleiner dan in de afgelopen vier eeuwen.
Met de nu al onvermijdelijke temperatuurstijging van tenminste 1
graad deze eeuw zullen ze nog meer slinken. Wanneer
klimaatverandering leidt tot temperatuurstijging van 3 graden of
meer (dit is zeer waarschijnlijk) zullen de meeste gletsjers zelfs
volledig verdwijnen, blijkt uit het onderzoek van Greenpeace.
Alleen de hoogst gelegen gletsjers, bijvoorbeeld op de Mont Blanc,
kunnen een dergelijke temperatuurstijging doorstaan.

Mede vanwege de toenemende droogte zullen de temperaturen in de
zomermaanden zo hoog worden bij de Middellandse Zee dat deze regio
voor toeristen onaangenaam wordt. Het aantal hittegolven zal fors
toenemen. Het rapport voorspelt een verschuiving van het tourisme
naar de lente en herfstmaanden. De extreem warme en droge zomer van
2003 zal aan het einde van deze eeuw normaal worden als de uitstoot
van CO2 door blijft groeien.

Greenpeace roept op om onmiddellijk iets te doen aan de
gevaarlijke opwarming van het klimaat. De klimaatverandering brengt
namelijk niet alleen wintersport en zonvakanties in gevaar, maar
leidt ook op termijn op mondiaal niveau tot meer overstromingen,
sterkere orkanen en groeiende drinkwatertekorten. Er moet nu meteen
ingezet worden op het overschakelen naar een duurzame
energievoorziening om de uitstoot van broeikasgas zoveel mogelijk
te beperken en temperatuurstijging onder de 2 graden te houden. In
Nederland staan momenteel vijf nieuwe energiecentrales in de
planning. Greenpeace wil dat deze centrales gaan draaien op schone
biomassa, windenergie en zonne-energie en dat er ingezet wordt op
efficiënter omgaan met energie.

In Nederland probeert Greenpeace met acties en ideeën het
kabinet te overtuigen van de noodzaak van een beter klimaatbeleid.
In september en oktober voerde de organisatie meermalen actie, om
de nadruk te leggen op het belang van schone energie. Zo plaatsten
actievoerders een werkende windmolen in de Hofvijver en boden de
elektriciteitskabel aan premier Balkenende aan. Tijdens een eerder
energiedebat blokkeerden actievoerders de steenkolenoverslag in
Rotterdam. Er is wel wat beweging bij de politiek. Afgelopen
weekeind nam het CDA de Energybox van Greenpeace over, een doos vol
slimme energiebesparingsmiddelen.