Amsterdam, Nederland — Greenpeace juicht het besluit toe van de Braziliaanse president Lula da Silva om twee miljoen hectare in het regenwoud te beschermen: half Nederland past erin. Lula tekende twee decreten om de gebieden officieel tot bewoonde reservaten uit te roepen. Dit betekent een eind aan sociaal onrecht en illegale of destructieve kap en een mijlpaal voor behoud van het tropische regenwoud. Greenpeace voert sinds begin jaren negentig samen met de inheemse bevolking een internationale campagne voor duurzaam en sociaal bosbeheer in de Amazone.

Twee ladingen met meer dan 200 illegaal gekapte boomstammen worden in september 2002 in beslag genomen.. Bewoners van het regenwoud hebben het transport op de Jaraucu rivier met kleine bootjes drie dagen geblokkeerd. Zij protesteren tegen de vernietiging van het regenwoud en eisen het uitroepen van het ‘Verde para Sempre’ (Eeuwig groen) reservaat. ©Greenpeace/Flavio Cannalonga

Greenpeace juicht het besluit toe van de Braziliaanse president
Lula da Silva om twee miljoen hectare in het regenwoud te
beschermen: half Nederland past erin. Lula tekende twee decreten om
de gebieden officieel tot bewoonde reservaten uit te roepen. Dit
betekent een eind aan sociaal onrecht en illegale of destructieve
kap en een mijlpaal voor behoud van het tropische regenwoud.
Greenpeace voert sinds begin jaren negentig samen met de inheemse
bevolking een internationale campagne voor duurzaam en sociaal
bosbeheer in de Amazone.

“Goed om te merken dat Brazilie niet volkomen is uitgeleverd aan
gewetenloze illegale houtkapbedrijven en grootgrondbezitters die
hele oerwouden kappen om veevoer te verbouwen.” stelt
bossencampaigner Paulo Adario vast vanuit Manaus in Brazilie.
“Sociale rechtvaardigheid, natuurbescherming en duurzaam bosbeheer
door inheemse stammen winnen langzaam terrein in het
regenwoud.”

Greenpeace heeft vier jaar lang samen met de gemeenschap van
Porto de Moz gewerkt aan de oprichting van beschermde gebieden. De
door Lula da Silva uitgeroepen reservaten in de Braziliaanse
deelstaat Para heten Verde Para Sempre (Eeuwig Groen) in Porto de
Moz, en de Riozinho do Anfrisio. Binnen de twee miljoen beschermde
hectares krijgen de lokale stammen collectief eigendomsrecht van
het land en de grondstoffen. Zo kunnen zij tegelijkertijd in hun
onderhoud voorzien en de bossen behouden. Grootgrondbezitters en
houthakkers (zoals de burgemeester van Porto de Moz en kapbedrijf
Mademorte) die zich illegaal of met vervalste documenten in het
aangewezen gebied hebben gevestigd zullen worden verwijderd.
Landeigenaren met geldige documenten worden door de overheid
gecompenseerd.

In de regio van Porto de Moz wonen 22.000 mensen – meer dan de
helft op het platteland. Generaties lang hebben zij het land
bewoond en hun families te onderhouden. De laatste jaren zijn velen
door gewapende troepen verdreven. Porto de Moz werd een slagveld
waar de inheemse gemeenschap het moest opnemen tegen
houtkapbedrijven, grootgrondbezitters en veeboeren die het land
illegaal bezetten. Gebrek aan toezicht in afgelegen regio’s van het
Amazonegebied werkte illegale praktijken en vernietiging in de
hand. Vorig jaar heeft het Braziliaanse ministerie van Milieu,
samen met het leger en de federale politie een inspectie gehouden
in het gebied. Daarbij zijn miljoenen kubieke meters illegaal
gekapt hout in beslag genomen.

Greenpeace pleit voor een duurzaam en sociaal bosbeheer. Niet
alleen in de Amazone maar wereldwijd voert Greenpeace campagne voor
behoud van het regenwoud. In Nederland heeft Greenpeace onder meer
houtbedrijven aangeschreven om de Amazone onder de aandacht te
brengen van de afnemers. Ook komt Greenpeace in verschillende
afnemerslanden in actie om duurzaam bosbeheer te stimuleren en de
destructieve en illegale kap in tropische en noordelijke oerbossen
internationaal aan de kaak te stellen.